svētdiena, 2019. gada 22. decembris

2019./2020.m.g. 1.semestra rezultāti


Ir noslēdzies 2019./2020.m.g. 1.semestris. Šis četrus mēnešus ilgais darba cēliens ir nesis panākumus dažādās jomās.

1.semestra nobeigumā mēs varam lepoties ar 80 skolēniem, kuri uzrādījuši teicamas sekmes (vērtējumi tikai 8 līdz 10 balles) un 76 skolēniem, kuri uzrādījuši labas sekmes (vērtējumi 7 līdz 10 balles). (Ar pilnu sarakstu varat iepazīties šeit). Šādu skolēnu īpatsvars sastāda 35% no visa skolēnu skaita.

Jāatzīst, ka Viļānu vidusskolā ir skolēni, kuriem nepieciešams nopietnāk pievērsties mācību darbam. Šie skolēni un viņu nepietiekamie vērtējumi ir apzināti, notiek cēloņu analīze un turpmāko darbību plānošana, lai mācību rezultāti tiktu uzlaboti.

Kā jau ierasts, skolēniem bez obligātā mācību satura apgūšanas, šajā semestrī bija iespēja sevi pierādīt mācību priekšmetu olimpiādēs. 1.semestrī skolā jau ir notikušas angļu valodas, bioloģijas, ekonomikas, fizikas, ķīmijas, latviešu valodas un literatūras (8.-9.klasēm), latviešu valodas (mazākumtautību IP), krievu valodas (svešvalodas), matemātikas (5.-8.klasēm) un vēstures olimpiādes. Šo olimpiāžu uzvarētāji tālāk sacentās Viļānu un Rēzeknes novadu apvienotajās olimpiādēs, gūstot tajās godalgotas vietas.

Mēs lepojamies ar mūsu skolēnu sniegumu krievu valodas (svešvaloda) olimpiādē novadā: 9.b klases skolniece Sintija Pokšāne ieguva 2.vietu, 9.b klases skolniece Anželika Tamane – 3.vietu, 11.a klases skolniece Anna Aksjonova – 3.vietu, 10.a klases skolniece Katrīna Ogņennaja ieguva 2.vietu un ir uzaicināta dalībai valsts olimpiādē. Visas dalībnieces olimpiādei gatavoja skolotāja Jeļena Tarasova.

Piecas mūsu skolas skolnieces ir izcīnījušas godalgotas vietas Viļānu un Rēzeknes novadu apvienības bioloģijas olimpiādē. Sakām paldies Annai Aksjonovai (11.a, sk.Z.Litvinova) par izcīnīto 3.vietu, Svikšai Laurai (9.a, sk. Ļ.Špundzāne) par 3.vietu, Malahovskai Neļai Kristīnei (10.a, sk. Z.Litvinova) par iegūto atzinību, Vulānei Maritai (10.a, sk. Z.Litvinova) par iegūto 3.vietu un Zeimulei Amandai (12.a, sk. Z.Litvinova) par 3.vietu.

Savukārt Viļānu un Rēzeknes novadu apvienības vēstures olimpiādē Viļānu vidusskolas skolnieces Sidorova Viktorija (12.b) un Broka Alise Klinta (12.a) ieguva atzinības. Viņas sagatavoja vēstures skolotāja Valentīna Beitāne.

Latviešu valodas (mazākumtautību IP) 7.-8.klasēm  Viļānu un Rēzeknes novadu apvienības olimpiādē 1.vietu izcīnīja Anfisa Šabanova (7.b, sk. I.Grudule). Viņa tika uzaicināta uz nākošo olimpiādes posmu – valsts olimpiādi. Diemžēl, godalgotu vietu tur neizdevās iegūt. Taču pieredze turpmākiem startiem tika gūta.

Viļānu un Rēzeknes novadu apvienības vācu valodas olimpiādē atzinību ieguva Paula Kalniņa (12.a, sk. I.Agte).

Šī mācību gada 2.semestrī vēl notiks 7 skolas olimpiādes un arī 7 Viļānu un Rēzeknes novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādes. Ceram uz augstiem sasniegumiem arī tajās.

Š.g. 2.decembrī Viļānu vidusskolā tika organizēta 1.atklātā angļu valodas olimpiāde 5.-6.klašu skolēniem (skolotāju Ivetas Stabulnieces un Anitas Grinevičas iniciatīva).  Mēs ļoti priecājamies, ka mūsu ideju atbalstīja Varakļānu vidusskola (Varakļānu novads), Dekšāru pamatskola (Viļānu novads), Sīļukalna pamatskola, Galēnu pamatskola, Dravnieku pamatskola, Riebiņu vidusskola (Riebiņu novads), Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola, Gaigalavas pamatskola (Rēzeknes novads). Kopskaitā olimpiādē piedalījās 36 skolēni no 9 skolām. Arī šajā olimpiādē mūsu skolēni guva atzīstamus rezultātus. Sveicam 5.b klases skolnieci Melitu Leinu Runču-Irbīti ar atzinību un 5.a klases skolnieku Emīlu Loginu ar iegūto 2.vietu. Ļoti ceram, ka šāda olimpiāde kļūs par tradīciju.

Viļānu vidusskolas skolēni ir vispusīgi aktīvi un izmanto ikvienu iespēju piedalīties olimpiādēs un konkursos, pat ja tie nav tieši saistīti ar kādu konkrētu mācību priekšmetu.

Mūsu skolēni jau daudzus gadus ar panākumiem piedalās literārajā konkursā “Krasta ļaudis”. Šogad rakstnieka Egona Līva galveno balvu un naudas prēmiju skolēnu grupā ieguva mūsu skolas 12.b klases skolniece Marta Puzāka (sk. I.Kroiča).

22.novembrī Rēzeknes un Viļānu novadu konkursā "Mana Latvija" piedalījās Viļānu vidusskolas komanda - Laura Svikša (9.a), Kristiāna Seržane (9.a), Nika Tihomirova (9.a),Gunta Kroiča (8.a), Kristiāns Zaķēns( 7.a) un ieguva 2.vietu.

Tradicionāli Viļānu vidusskolas skolēni piedalās arī VISC rīkotajā stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa”. Arī šogad četras mūsu skolas meitenes valsts līmenī guva atzīstamus rezultātus. Lepojamies ar 2.b klases skolniecēm Matīsu Evelīnu un Krūkli Anniju, kuras ieguva 3.pakāpes diplomus, ar 2.b klases skolnieci Astašovu Selīnu Mariju -ieguva 2.pakāpes diplomu (meitenes konkursam gatavoja sk. I.Livmane) un 5.b klases skolnieci Bruzguli Martu, kura  izcīnīja 1.pakāpi (sk. A.Vulāne). Pirms tam meitenes Ziemeļlatgales reģiona konkursā bija ieguvušas 1.pakāpi. Ziemeļlatgales konkursā 2.pakāpi ieguva Melita Leina Runča-Irbīte no 5.b klases (sk. I.Stafecka).

Īpaši veiksmīgi bija mūsu skolēnu starti Roberta Mūka Vislatvijas radošo darbu konkursā.  2018. gadā konkursā tika iedibināta jauna tradīcija –  īpaša balva – “Vidsmuižas Annuža”, kura ietērpta rekonstruētajā 19. gs. 2. puses Vidsmuižas sievas tērpā. Sākot ar šo gadu balva tiek pasniegta attiecīgā gada labākajai skolai - skolai, kura iesūtījusi visvairāk augsti novērtētu darbu. Šogad Annuža ir atceļojusi uz mūsu skolu, jo no konkursa mēs atvedām vienu atzinību – Puzāka Marta (sk. I.Kroiča), divas 3. vietas – Kroiča Gunta (sk. I.Straujupe), Sidorova Viktorija (sk. I.Kroiča), divas 2. vietas – Broka Megija Gunda (sk. I.Kroiča), Broka Alise Klinta (sk. S.Seržane) un vienu 1.vietu – Bruzgule Marta (sk. I.Straujupe).

Ļoti aktīvi mūsu skolas skolēni ir arī sportā. Jaunums ir tas, ka 3.klašu skolēni katru pirmdienu apmeklē peldēšanas nodarbības Rēzeknes pilsētas peldbaseinā. Taču arī tradicionālajos sporta veidos, mūsu skolēni gūst augstus sasniegumus. Ar sportistu sasniegumiem 1.semestrī varat iepazīties šeit. Tiešām, ir ar ko lepoties.

2019.gada rudenī RTA rīkoja akciju "Mans skolotājs/skolotāja", kurā vidusskolu absolventi pateicās skolotājiem par viņu darbu. Šogad pateicības rakstus saņēma Viļānu vidusskolas skolotājas - Maruta Ladusāne un Nataļja Volkova. Priecājamies par mūsu absolventiem un novērtējam viņu labos vārdus par savu skolu.

Tāpat lepojamies ar savām kolēģēm, kuras tika godinātas Viļānu novada Valsts svētku pasākumā 18.novembrī. Viļānu novada ikgadējā konkursa “Viļānu novada Gada cilvēks 2019”  nomināciju ieguvēji ir: “Gada novadnieks  2019” - Viļānu vidusskolas interešu izglītības pedagogs Inga Stafecka, “Gada cilvēks savā amatā 2019” - Viļānu vidusskolas skolas saimnieks Inese Tuče , vēstures un sociālo zinību skolotāja Nataļja Jakušonoka, “Gada cilvēks izglītībā 2019” -Viļānu vidusskolas un Viļānu Mūzikas un mākslas skolas Animācijas runas darbnīcas skolotāja Anita Vulāne, vēstures skolotāja Valentīna Beitāne. Pateicības rakstus saņēma - Viļānu vidusskolas sporta skolotāja Iveta Malta un bijusī ķīmijas skolotāja Felicija Leščinska.

Paldies skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem par ieguldīto darbu un augstiem sasniegtajiem rezultātiem. Viļānu vidusskolas kolektīvs priecājas un pateicas par pozitīvu iniciatīvu un atbalstu no Viļānu novada pašvaldības puses. Paldies ikvienam, kura darbs nes Viļānu vidusskolas labo vārdu pasaulē.

Juris Livmanis, direktora vietnieks izglītības jomā
2019.gada nogalē


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru