trešdiena, 2019. gada 2. janvāris

2018./2019.m.g. 1.semestra sasniegumi mācību darbā

Mācību darbs Viļānu vidusskolā
1.semestrī 2018.-19.m.g.
SEPTEMBRIS

Aizsardzības ministrijas rīkotajā eseju konkursā “NATO nozīme manas valsts drošībā” 12.a skolniece Jeļizaveta Klimanova  ieguva 1. vietu. (2018.gads augusts) sk. I.Kroiča.

12.septembrī 6.b klase piedalījās ekspedīcijā, ko organizēja ,,Latvijas Valsts meži”, un tā notika netālu no Rēzeknes. Audz. Sk. T. Samuilova.

13.septembrī Maltā futbola sacensībās veiksmīgi startēja Viļānu vidusskolas komandas. 2007. gadā dzimušie un jaunāki ieguva 2. vietu. Komandas sastāvs: Toms Ladusāns (5.a), Aivis Kupris (5.a), Arvis Betlers (5.a), Ņikita Kuzņecovs (5.a), Dāniels Gavars (5.a), Markuss Žikars (5.a), Daniels Dmitrijevs (3.c).
2003.-2004. gadā dzimušajiem futbolistiem 3. vieta. Komandas sastāvs: Edgars Malinovskis (7.a), Raitis Lācis (8.b), Aļiks Bobdanovs (7.a), Elvis Zdanovskis (8.a), Artjoms Tarasovs (9.b), Aleksejs Fjodorovs (8.c), Dmitrijs Burovs (8.c), Raivis Patmalnieks (8.c).

14. septembrī . Pamatskolas grupas mācības kompetenču projekta “Skola 2030” ietvaros Rēzeknē.

15. septembrī . Sākumskolas un vidusskolas grupu mācības kompetenču projekta “Skola 2030” ietvaros Rēzeknē.

18. septembris. Dzejas dienas pasākums. Tikšanās ar latgaliešu tulkotāju Eviku Muiznieci ( tulkojusi A.Sent- Ekzeperī “Mazo princi” latgaliešu valodā. Pasākumu gatavoja sk. I.Kroiča

18. septembrī Maltā notika sacensības futbolā vidusskolēniem. 1999.-2002. gadā dzimušie izcīnīja 2. vietu. Komandas sastāvs: Vladlens Cvetkovs (11.b), Marks Cviks (11.b), Dmitrijs Bogdanovs (10.b), Maksims Bogdanovs (10.a), Aleksejs Groznovs (12.b), Raitis Lācis (8.b), Ņikita Čakovs (10.b), Artjoms Savčuks (12.b), Artjoms Travkins (12.b).

19.septembris . Skolā viesojas pedagogi no Rušonas pamatskolas un psiholoģe E.Birule, spec. ped. T. Poļakova, direktora vietniece izgl. jomā N. Guda, sk. I. Grudule dalās pieredzē par speciālo izglītības programmu realizāciju Viļānu vidusskolā.

22. septembrī notika ikgadēji lielākais un grandiozākais rudens skrējiens WE RUN RIGA. Šī gada lielākais jaunums – skriesim visu dienu! Organizatoru mērķis- iedvesmot jaunākās paaudzes vairāk pievērsties aktīvam dzīvesveidam un iepazīt skriešanas kultūru. Starp jauniešu nakts skrējiena dalībniekiem (1126 finišējušie) bija arī Viļānu vidusskolas 9.a klases skolniece Marita Vulāne.

22. septembrī Dekšārēs jau ceturto gadu norisinājās Viļānu novada skrējiens, kas veltīts mūsu novadniekam, Latvijas vieglatlētam, skolotājam un trenerim Aivaram Strodam. Skrējiens notika Eiropas sporta nedēļas ietvaros, kas popularizēja aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, iesaistot Viļānu novada un citu pagastu iedzīvotājus sporta aktivitātēs. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 80 skrējēju, 27 riteņbraucēji un 16 nūjotāji no Viļānu novada un viesi. Rezultāti:
·                     400 m distancē meiteņu grupā 1.vieta Selīnai Marijai Astašovai (1.b kl.).
·                     1,2 km distancē zēnu grupā 3.vieta Aidim Mironovam (4.c kl.).
·                     1,5 km meiteņu grupā 1.vieta Simonai Prikulei (9.b kl.).
Dažādās vecuma pieaugušo grupās pirmās vietas 1,5 km skrējienā ieguva  Aleksandra Tihomirova (12.a kl.).8,5 km distancē dažādās vecuma grupās starp pirmajiem finišu sasniegušajiem bija arī sporta skolotāja Iveta Malta. Viņa saņēma A.Stroda piemiņas skrējiena kausu.

 23. septembris. N.Rancāna balvas konkursā  sekmīgi piedalās kolēģe  Sandra Lāce.
Jau ceturto gadu septembra beigās tiek pasniegta izcilā sabiedriskā, izglītības, reliģiskā un kultūras darbinieka Nikodema Rancāna balva izcilākajiem Latgales pedagogiem.

25. septembrī Viļānu vidusskolas skolēni brauca uz Rēznu, lai pārstāvētu skolu rudens krosā. Stafetei komandas  varēja veidot dažādi: 2+2 (2 meitenes un 2 zēni), 3 zēni/ 3 meitenes. Mūsu skolu pārstāvēja 30 skolēni.            Rezultāti:
10.-12. kl. jauktajai komandai 1000m (A. Tihomirova 12.a kl., V. Sidorova 11.b kl., M. Cviks 11.b kl., V. Buivids 12.b kl.) – 1.vieta.
8.-9. kl. jauktajai komandi 1000m (M. Vulāne 9.a kl., S. Prikule 9.b kl., E. Zdanovskis 8.a kl., D. Burovs 8.c kl.) – 1.vieta.
8.-9. kl. zēnu komandai 1000m  (R. Lācis 8.b kl., A. Traščenko 9.b kl., R. Kovjazins 9.b kl.) - 2. vieta.    6.-7. kl. zēnu komandai 800m (E. Malinovskis 7.a kl., A. Bogdanovs 7.a kl., D. Averčenko 7.b kl.) – 2.vieta.
6.-7. kl. zēnu komandai 800m  (B. Meļņiks 6.a kl., V. Tamanis 6.a kl., R. Ornicāns 6.a kl.) – 3.vieta.
4.-5. kl. jauktajai komandai  500m  (A. Saprovska 5.a kl., D. Kazakeviča 5.a kl., T. Ladusāns 5.a kl., A. Betlers 5.a kl.) – 2.vieta.
4.-5. kl. meiteņu komandai  500m  (O. Petrova 5.b kl., A. Kovaļenko 5.a kl., L. Ladusāne 5.a kl.) – 1.vieta.
4.-5. kl. zēnu komandai 500m  (A. Zvīdriņš 5.a kl., A. Kupris 5.a kl., M. Žikars 5.a kl.) – 1.vieta.  

26. septembrī skolā notika pasākumi, kas veltīti Eiropas valodu dienai. Viļānu vidusskolā Eiropas Valodu dienas ietvaros darbojas radošās darbnīcas skolotāju I.Stabulnieces, A.Grinevičas.

28. septembris 40 Viļānu vsk. skolēni piedalās Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas rīkotajos Zinātnieku nakts  pasākumos.

28. septembris.  Radošo darbu konkurss “Kas skolotāju dara priecīgu?”
Skolēniem radošie darbi bija jāiesniedz līdz 2018. gada 28. septembrim. Darbus drīkstēja rakstīt ne tikai latviešu valodā, bet arī krievu, angļu vai vācu valodās. Atsaucība bija liela, tika iesūtīti vairāk nekā 30 darbi. Latviešu valodas skolotāju komisija izlasīja iesūtītos darbus un nonāca pie šādiem rezultātiem: 4.-6.kl. grupā bija iesūtīts tika 1 darbs, tāpēc 1. vieta tika piešķirta 5.b klases skolēnam Georgijam Samuilovam, 7.-9. kl. grupā bija visvairāk darbu, tāpēc rezultāti ir šādi: 1.vieta - 7.a klases skolniecei Anželikai Laizānei un 7.b klases skolniekam Kirilam Kvasovam, 2.vieta – 8.b klases skolniecei Veronikai Obžinai, 7.b klases skolniecei Zlatai Gribustei un 7.a klases skolniecei Jūlijai Vorobjovai, 3. vieta – 8.b klases skolniecei Viktorijai Obžinai, 7.a klases skolniekam Artjomam Tutinam un 9.b klases skolniecei Simonai Prikulei, vidusskolas posmā darbu nebija daudz un tie bija diezgan tradicionāli. Tikai viens no darbiem izcēlās ar savu oriģinalitāti, tāpēc komisija nolēma tikai šim darbam piešķirt vietu. 1. vietu vidusskolas posmā ieguva 11.b klases skolnieks Raitis Vigups.

28. septembrī Preiļos labākie Rēzeknes un Viļānu novadu sportisti sacentās ar saviem vienaudžiem rudens krosā Latvijas mērogā. Te startēja gan jauktās (2+2), gan zēnu/meiteņu komandas. Mūsu skolu pārstāvēja 27 skolēni. Rezultāti:
1999.-2002.g.dzimušajiem jauktajā stafetē 1000m (A. Tihomirova 12.a kl., V. Sidorova 11.b kl., M. Cviks 11.b. kl., V. Buivids 12.b kl.) – 3.vieta.                 
2003.-2004.g.dzim. jauktajā stafetē 1000m (M. Vulāne 9.a kl., S. Prikule 9.b kl., E. Zdanovskis 8.a kl., D. Burovs 8.c kl.) – 3.vieta.                      
2007.g.dzim. un jaunākiem jauktajā stafetē 500m (A. Saprovska 5.a kl., D. Kazakeviča 5.a kl., T. Ladusāns 5.a kl., A. Betlers 5.akl.) – 2.vieta.            
Par katru vietu bija jācīnās, jo  katra komanda pelnīja punktus. Kopējais punktu skaits arī izšķīra skolas vietu kopvērtējumā. Viļānu vidusskola 13 vidusskolu konkurencē ieguva 92 punktus, kas ļāva ieņemt uz goda pjedestāla 2. vietu un saņemt kausu.

28.septembrī jau 10.reizi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika zinātnes iepazīšanas svētki gan maziem, gan lieliem -  "Zinātnieku nakts 2018". Šī pasākuma laikā notika arī akcijas "Mans skolotājs/-a" nominēto skolotāju apbalvošana.Akcija "Mans skolotājs/-a" ir skaista RTA tradīcija, kuras laikā RTA 1.kursu studenti nominē savas absolvētās skolas skolotājus, kuri, viņuprāt, ir paši labākie un kuri ir palīdzējuši viņu izaugsmē. Akcijas noslēguma pasākumā, tika apbalvotas Viļānu vidusskolas skolotājas  Ļubova Špundzāne, Ilga Kroiča, Jeļena Tarasova un Anita Grineviča.


Oktobris

1.oktobris. MP sēde.

2.oktobris. Izglītojošs pasākums 1.-2. klašu skolēniem par personisko higiēnu.

3.oktobris.  4.a un 4.b klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Madonu. Šī ekskursija notika projekta Nr. 8.3.5.0/16I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Tika apmellēts: “Madonas karamele”, Trušu dārzs,  “Sveķi”, keramiķis Jānis Seiksts. Audz. Sk. A. Medvecka  un sk. S. Lāce.

4.oktobrī skolotājas Valentīna Kozule, Jeļena Tarasova un Tatjana Samuilova organizēja 6.b, 7b. un 9.b klašu skolēniem mācību ekskursiju pa Daugavpili un Naujenes pagastu.

05.oktobrī. Fotogrāfiju un stāstu konkurss “Vārds (ne) vietā”.

9.oktobris. Mākslas joma (R. Jegorova) piedalās kompetenču projekta seminārā Rīgā).

9.oktobrī norisinājās 1999.-2002. gadā dzimušo jauniešu sacensības volejbolā. Meiteņu komandas sacentās Bērzgalē, bet puišu komandas – Adamovā. Mūsu skolas meiteņu komanda 7 komandu konkurencē ieguva 2. vietu. Šīs komandas sastāvs: Marita Vulāne (9.a kl.), Simona Prikule (9.b kl.), Viktorija Mosina (9.b kl.), Jeļizaveta Mikrjukova (10.b kl.), Alise Klinta Broka (11.a kl.), Neļa Kristīne Malahovska (9.a kl.) Mūsējo puišu komanda 6 komandu konkurencē ieguva   3. vietu.   Komandas sastāvs: Artjoms Savčuks (12.b kl.), Aleksejs Groznovs (12.b kl.), Vladislavs Buivids (12.b kl.), Dimitrijs Bogdanovs (10.b kl.), Maksims Ribakovs (10.a kl.), Ruslans Kovjazins (9.b kl.), Edgars Malinovskis (7.a kl.)

9.oktobrī. Sacensības jauniešiem notika Adamovā. Viļānu vidusskolas jaunieši ieguva 3.vietu. Komandā spēlēja: Vladislavs Buivids 12b., Dmitrijs Bogdanovs 10b., Aleksejs Groznovs 12., Ruslans Kovjazins 9b., Edgars Malinovskis 7a., Maksims Ribakovs 10a., Artjoms Savčuks 12b.

10.oktobrī notika skolas latviešu valodas olimpiāde 7.-8. klasēm (mazākumtautību izgl. progr.), kurā piedalījās 6 skolēni. Rezultāti :  Marija Bebriša 7.b 1. vieta (sk.A. Vulāne), Zlata Gribuste 7.b klase ieguva 2. vietu (sk. A. Vulāne) un Aleksandrs Smirnovs 8.c klase ieduva 1. vietu (sk. S. Seržane). Darja Čistjakova 8.c 3. vieta (sk. S. Seržane), Liana Cvetkova 8.c 2. vieta (sk. S. Seržane), Jaroslavs Pļašečniks 7.b 3.vieta (sk. a. Vulāne).

11.oktobrī 5.a un 5.b klases skolēni kopā ar klases audzinātājām A. Vulāni un N. Kovaļkovu devās rudens ekskursijā uz Daugavpili. Skolēnu izklaides sākās ar Daugavpils Olimpiskā centra Ledus halles apmeklējumu. Slidošanai atvēlētā stunda aizritēja nemanot, un nu jau autobuss ekskursantus veda uz dzejnieka Raiņa skolu – Daugavpils 6. vidusskolu.

11.oktobrī Viļānu vidusskolā viesojās Dagdas novada skolu direktori, vietnieki un jomu koordinatori. Ciemiņus šajā pieredzes apmaiņas braucienā īpaši interesēja metodiskais darbs skolā un Viļānu vidusskolas pieredze projektā: "Kompetenču pieeja mācību saturā". Pieredzē dalījās; P. Tretjuks, N. Guda, I. Stepāne, J. Livmanis, L. Sermā, Z. Litvinova, Ļ, Špundzāne, A. Runča, M. Ladusāne, A. Grineviča, I. Stabulniece, A. Prauliņa.

Oktobrī sākumskolas klašu skolēni (1.a klase (audz. V.Zavjalova), 2.a klase (audz. I.Macāne), 3.a klase (audz. A.Medvecka) un 3.b (audz. S.Lāce)) apmeklēja radošo pētniecības centru "Dadzis" (vadītāja Irina Klimanova). Skolēni Irinas vadībā pētīja un meklēja katram kokam atbilstošās lapas un sēklas, pētīja mikroskopā egles čiekura sēklu, sīpola mizu un mušas kāju.

15.oktobrī Viļānu Novadpētniecības muzejā  notika tikšanās ar Kārļa Skalbes pasakas “Kaķīša dzirnavas” ilustratori Ievu Jurjāni. Pirmo klašu skolēni bija paņēmuši līdzi savas mīļmantiņas - kaķīšus. Māksliniece pastāstīja, kā tapa zīmējumi šai grāmatai.

16.oktobris. Sociālā un pilsoniskā joma (A.Mozule, Z.Litvinova piedalās kompetenču projekta seminārā Rīgā).

18.oktobris. Dabaszinātņu un matemātikas jomas (N.Guda, M.Ladusāne un J.Livmanis piedalās kompetenču projekta seminārā Rīgā).

18.oktobrī  Latvijas Universitātē notika dzejnieka E.Virzas 135.jubilejai veltīta starptautiska konference. Par savu veikumu - E.Virzas dzejoļa interpretāciju – mūsu skolas 12.a  klases skolniece Jeļizaveta Klimanova  ieguva 1. vietu. Sk. I. Kroiča.

18.oktobrī Dricānos Viļānu vidusskolas zēni 1999.-2002.dzimšanas gads, , izcīnīja 1.vietu florbolā Ŗēzeknes un Viļānu novadu skolu sacensībās. Komandā: Artjoms Savčuks 12.b, Artjoms Travkins 12.b,Vladlens Cvetkovs 11.b, Artjoms Gudeļs 10.b, Dmitrijs Bogdanovs 10.b, Artjoms Tarasovs 9.b, Žanis Strūbergs 12.a, Edvards Brencis 12.a, Dmitrijs Burovs 8.c klase.Labākais spēlētājs: Žanis Strūbergs 12.a klase.

19.oktobris. Rēzeknes un Viļānu novadu apvienotās olimpiādes latviešu valodā (mazākumtautību progr.) uzvarētājs 7.- 8.klašu grupā: Aleksandrs Smirnovs 7.c klase - 1.vieta (sk. S.Seržane), Marija Bebriša 7.b 3. vieta (sk. A.Vulāne).

19.oktobris. Dienu pirms rudens brīvlaika 9.a klases skolēni pavadīja mazliet neierastāk, jo mācību stundas notika dabas draugu centrā "Dadzis".  Ideja par mācību stundu norisi centrā radās vēl augustā, apmeklējot tur rīkotos pasākumus. Pateicoties direktora vietnieces N. Gudas,  latviešu valodas skolotājas A. Vulānes, sporta skolotājas I. Maltas un ģeorāfijas skolotājas I. Peckas atsaucībai, tika izveidots idejas realizācijas plāns, ko atbalstīja arī "Dadža" vadītāja un saimniece Irina Klimanova.

24.oktobris. Darbs metodiskajās komisijās. Iekšējo dokumentu pilnveide.

24.oktobris. Matemātikas skolotāju, kuri māca 1.-12. klasēs sanāksme un jaunā standarta aktualitāšu izvērtējums. Vada N. Guda.

25.oktobris. Sākumskolas joma (S. Lāce piedalās kompetenču projekta seminārā Rīgā).

26.oktobris. Mācību ekskursija uz Rīgu. Piedalās 40 skolēni no 10.-12. klasēm. Organizē un pavada skolēnus sk. Z. Litvinova, E. Birule un V. Beitāne. Tiek apmeklēta kosmosa istaba, svešzemju labirints, optiskās ilūzijas un hokeja spēle.

26.oktobris. notika 5.Latgales jauno šaha amatieru čempionāts Rēzeknē.
Jelizaveta Kuzņecova ieguva 1.vietu (4.c), Milena Samuilova ieguva 3.vietu ( 4.c)
Vjačeslavs Sondors ierindojas 3.vietā zēnu konkurencē. Sk. T. Samuilova.

27.oktobrī tika organizēts brauciens uz Daugavpils Universitāti, lai piedalītos Jauniešu interešu izglītības skolas “Humanitārā akadēmija jauniešiem” 9. sezonas pirmajā nodarbībā. Braucienā devās 10 Viļānu vidusskolas jaunieši, kuri vēlējās apmeklēt šīs lekcijas. Skolotāja I. Mežatuča noorganizēja skolēniem šo braucienu.

30.oktobris. Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības angļu val. olimpiādē 10.-12. kl.
Nikolajs Tauriņš ieguva atzinību (sk. A.Grineviča).

31.oktobris. Sākas skolas akreditācija.


NOVEMBRIS

1.novembris. Uzsākta akcija “Mana dāvana Valsts simtgadē” Noteiktas divas nominācijas. “Augstākais vidējais sekmju rādītājs “ un “Augstākais vidējais sekmju pieaugums”. Piedalās skolēni 4.-6. klašu, 7.-9. klašu un 10.-12. klašu grupās. Akcija noslēgsies 30. novembrī. Apbalvošana 5. decembrī.

2.novembris.  9.a un 10.b klašu teātra izrādes “Nepabeigtās kāzas” apmeklējums  Rēzeknē, Gorā. Audz. I. Stabulniece un I. Kroiča.

2. novembrī Dricānos notika Rēzeknes un Viļānu novadu skolu sacensības florbolā 2003.-2004.dzimušiem zēniem. Viļānu vidusskolas komanda izcīnīja 3.vietu.
Komanda: Artjoms Tarasovs 9.b, Ņikita Stankevičs 9.b, Vadims Cvetkovs 9.b, Elvis Zdanovskis 8.a, Aleksejs Fjodorovs 8.c, Raivis Ceiruls 8.a, Raitis Lācis 8.b, Edgars Strods 8.a, Vitālijs Kudļa 7.b, Aliks Bogdanovs 7.a, Artemijs Samulovs 8.c

2.novembris. Skolas akreditācijas ekspertu komisijas darba noslēguma diena.

8. novembris. Laura Svikša 8.a klase piedalās spēles “Gudrs, vēl gudrāks” ierakstā Latvijas TV1 studijā.

9. novembris. Viļānu vidusskolas skolēni brauca ekskursijā uz LĪVU AKVAPARKU un batutu parku JUMP SPACE. Ekskursiju organizēja I. Malta 6a. klases audzinātāja un I . Rubule 8b.klases audzinātāja, kopā ar skolēniem ekskursijā brauca Viļānu vidusskolas direktors Pēteris Tretjuks.

9.novembrī, 3.b klases skolēni (klases audzinātāja Sandra Lāce) atkal viesojās centrā “Dadzis”, kur centra vadītājas Irinas Klimanovas vadībā darināja Latvijas dzimšanas dienai veltītus tērpu svētku rotājumus. Meitenes pagatavoja piespraudes, zēni - tauriņus.

10.-11. novembris. Polockas basketbola federācija un sporta klubs “PRIDVENJE” rīkoja starptautisku basketbola turnīru sievietēm. Turnīrā piedalījās komandas no Polockas, Novopolockas, Vitebskas (Baltktievija) no Sanktpēterburgas (Krievija) un Rēzeknes novada. Rēzeknes novada komanda “MOSEŅAS” ieguva 3.vietu. Komandas “MOSEŅAS” sastāvā spēlēja Viļānu vidusskolas 11a.klases skolniece Alise Klinta Broka un sporta skolotāja Ingūna Rubule.

13. novembris. Skolas Latvijas vēstures olimpiāde 9.a klases skolēniem. Piedalās 10 skolēni. Neļa Kristīne Malahovska  1. vieta, Andrejs Korobcōnoks 2. vieta, Mairis Nadežnikovs 3. vieta. Skolēnus sagatavoja un olimpiādi organizēja sk. V. Beitāne.

13.novembris. Skolas bioloģijas olimpiāde, kurā piedalās 6 9. klašu skolēni, 6 10. klašu skolēni un 5 11. un 3 12. klašu skolēni. Rezultāti:  Neļa Kristīne Malahovska 9.a 1. vieta (sk. Ļ. Špundzāne), Simona Prikule 9.b 2. vieta (sk. Z. Litvinova),  Sofija Jegorova 3. vieta (sk. Z. Litvinova) ,Maksims Ribakovs 10.a klase 3.v. (sk. Z. Litvinova),  Anna Aksjonova 10.a 1. v. (sk. Z. Litvinova),  Baiba Stikute 2.v. (sk. Z. Litvinova), Viktorija Sidorova 11.b 1.v. (sk. Z. Litvinova), Paula Kalniņa 11.a 2.v. (sk. Z. Litvinova), Marta Puzāka 11.b 3.v. (sk. Z. Litvinova), Ineta Gritāne 12.b 1.v. (sk. Ļ. Špundzāne), Jekaterina Golovņova 12.a 2.v (sk. Ļ. Špundzāne), Katerina Volkova 12.a 3.v. (sk. Ļ. Špundzāne).

15.novembris. Maltā notika Rēzeknes un Viļānu novadu sporta spēles volejbolā.
Piedalījās Viļānu vidusskolas meiteņu un zēnu komandas. Meitenes : Nika Ribakova 9b., Simona Prikule 9b., Marita Vulāne 9a., Liāna Smirnova 5b., Viktorija Mosina 9b., Neļa Kristīne Malahovska 9a., Natalija Fjodorova 9b. Ieguva 2. vietu.

18.novembris. Skolotāja Maruta Ladusāne iegūst titulu “Labākais skolotājs 2018”, ko saņem svinīgā Viļānu novada pasākumā.

20.novembris. Iniciatīvas "Latvijas Skolas soma" ietvaros 3.a klases skolēni (kl.audz. A.Medvecka) un 3.b klases skolēni (kl.audz. S.Lāce) kopā ar pārējiem sākumskolas klašu kolektīviem apmeklēja Latvijas Leļļu teātra viesizrādi "Pēdu dzinējs Caps" Latgales vēstniecībā GORS. Daži no skolēniem pirmo reizi apmeklēja pasākumu GORĀ, kas pats par sevi jau viņiem bija liels piedzīvojums. 

21.novembrī notika vēsturiski ģeogrāfiskais konkurss “Mana Latvija 2018”, kurā piedalījās 5.b, 6.b,7.b, 8.c un 9.b klases. Konkursu organizēja un vadīja vēstures skolotāja Nataļja Jakušonoka un ģeogrāfijas skolotāja Marina Diča. Izstrādātie uzdevumi tika veltīti Latvijas simtgadei un Kultūras kanonam. Pēc iegūto punktu skaita I vieta ir 6.b klases komandai (K.Jakušonoka, N.Ribakovs, D.Černovs, A.Šabanova, J.Ļebedeva) un 8.c klases komandai (A.Samuilovs, A.Fjodorovs, A.Smirnovs, L.Cvetkova, D.Burovs). II vietu ieguva 5.b un 9.b. klase, savukārt III vieta ir 7.c klasei. Pateicamies visiem konkursa dalībniekiem, klases audzinātājiem, kā arī 10.a klases skolēnam M.Ribakovam par atbalstu konkursa organizēšanā. Pasākumu organizēja vēstures skolotāja N.Jakušonoka 

21.novembrī skolā viesojas kompetenču projekta koordinatore A.Bruņiniece. Atklātās stundas vada A.Runča, V.Kozule, Z.Litvinova. Par V.Kozules vadīto stundu tiek stāstīts arī starpnovadu seminārā Zilupē. Tikšanās ar skolas grupu vadītājiem N.Gudu, I.Stepāni, P.Tretjuku, un J.Livmani.

22.novembris. Baltic International Bank kopā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku rīkoja radošo darbu konkursu. Kopā konkursā piedalījās 31 viena skola. Tika iesūtīti 58 darbi, kurus bija radījuši kopā 66 skolēni. Konkursa noslēguma pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 22. novembrī piedalījās sešas skolas: Ērgļu vidusskola, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Cēsu Valsts ģimnāzija, Rūjienas vidusskola un Viļānu vidusskola. Konkursā no mūsu skolas piedalījās 3 skolnieces. 12.a klases skolniece Jeļizaveta Klimanova bija uzvarētāju skaitā. 

 

22.novembris. ZIEMEĻLATGALES STĀSTNIEKU KONKURSA PUSFINĀLS "TECI, TECI, VALODIŅA", kas notika Rēzeknē. Evelīna Matīsa 1.b 1.pakāpe, Annija Krūkle 1.pakāpe, abas meitenes gatavoja sk. I.Livmane, Melita Leina Runče 4.b ieguva 1.pakāpi (sk. A.Runče), bet Selīna Marija Astašova 1.b ieguva 2.pakāpi (sk. I.Livmane)

26.novembrī notika Rēzeknes un Viļānu novadu apvienotais ikgadējais konkurss pamatskolu komandām "Mana Latvija 2018.", kurā piedalās septīto- devīto klašu skolēni. Viļānu vidusskola konkursā startēja ar divām komandām. . Neļa kristīne Malahovska  9.a,Laura Svikša 8.a,  Seržane Kristiāna 8.a, Gunta Kroiča 7.a, Marita Vulāne 9.a izcīnīja 2.vietu. ( sk. V. Beitāne).

27. novembris.  MP sēde par mērķdotācijas ekonomijas sadales kritēriju izstrādi un apsriežanu MK un pedagogu kolektīvā.

29. novembris. Notika Rēzeknes un Viļānu novadu apvienotā bioloģijas olimpiāde 9.-12. klasēm, kurā Ineta Gritāne 12.b klase ieguva 1. vietu (sk. Ļ. Špundzāne). Anna Aksjonova 10.a klase, Sofija Jegorova 9.b un Viktorija Sidorova  11.b klase- atzinības (sk. Z. Litvinova), bet Neļa Kristīne Malahovska 9.a 3. vietu (sk. Ļ. Špundzāne).

30. novembrī  mūsu skolas 20 skolēni piedalījās Starptautiskajā BEST IN ENGLISH olimpiādē. No maksimālajiem 122 punktiem augstākais sasniegtais rezultāts Eiropā ir 116,5 p. Serbijā.
·                     Augstākie rezultāti mūsu skolā ir 98,5 p. Nikolajam Tauriņam, 11.b,
·                     93,5 p. Kristeram Cakulam 12.a,
·                     89 p. Aijai Babrei, 12.a

Īpaši sveicieni 7.a kl. skolniecei Guntai Kroičai – 78 p ( sk. A. Grineviča).

·                     Baltic International Bank kopā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku rīkoja radošo darbu konkursā no mūsu skolas piedalījās trīs skolnieces. 12.a klases skolniece Jeļizaveta Klimanova bija uzvarētāju skaitā.  Saņēma atzinību. (2018. gads novembris).
·                     Dagdas novada IKSN rīkotajā starpnovadu dzejoļu konkursā “Manai Latvijai -100” Gunta Kroiča 7.a ieguva 2. vietu (sk. I. Straujupe).


Decembris

01. 12.18. Ērgļos notika Ērgļu novada pašvaldības „Braku” muzeja organizētais R.Blaumaņa literārās prēmijas 14.konkursa noslēguma sarīkojums, uz kuru bija uzaicināti labākie domrakstu autori kopā ar skolotājiem un vecākiem. Viktorija Sidorova 11.b ieguva 3. vietu kā arī naudas balvu un Jeļizaveta  Klimanova12.a ieguva valsts konkursā pateicību (sk. I. Kroiča).

1.decembrī 9.b klases skolnieces Simona Prikule un Nika Ribakova viesojās pie ģenerālkonsula V.Kļimova Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulātā Daugavpilī, kur notika zinātniski pētniecisku darbu krājuma „Latvijas baltkrievi. Pagātne un tagadne” prezentācija. Skolnieces pastāstīja par savu darbu, kura tika veltīta Viļānu vidusskolas bijušai ķīmijas skolotājai Felicijai Leščinskai. Meiteņu darbs tika atzīmēts ar goda pateicībām un piemiņas dāvanām. Konkursu atbalsta Latvijas baltkrievu savienība, kuru pārstāv V.Piskunova un J.Lazareva. Pateicamies Felicijai Leščinskai par atsaucību, Viļānu vidusskolas absolventei I.Apeinānei par konsultāciju darba tapšanā. Skolnieces sagatavoja sk. N. Jakušonoka.

2. decembrī Mūsu skolas skolnieces gūst atzinīgus panākumus  valsts konkursā "Teci, teci valodiņa 2018", kas notika Rīgā. Rezultāti: Evelīna Matīsa 1.b 2. pakāpe, Annija Krūkle 2. pakāpe, abas meitenes gatavoja sk. I. Livmane, Melita Leina Runče 4.b ieguva 3. pakāpi (sk. A. Runče).

3. decembris. Skolas olimpiāde ekonomikā . piedalās divi skolēni. Andris Kukarels 11.a 1. vieta, Juris Žirnovs 11.b klase 2. vieta. Skolēnus sagatavoja sk. N. Kovaļkova.

 

5. decembris Akcijas "Mana dāvana Valsts simtgadei" noslēgums:

Rezultāti:  nominācijā “Augstākais vidējais sekmju rādītājs “ 4.a Čevere Amanda 9.33,
9.a Malahovska Neļa Kristīne 9.4 un  11.a Zeimule Amanda 9,27; Nominācijā  “Augstākais vidējais sekmju pieaugums”- 4. c Brencāns Vitālijs (+0,54), 8.a Ozoliņš Krists (+0,36), 10.a  Maksims Ribakovs (+0,45).

05.12.2018. notika skolas matemātikas olimpiāde 9.-12. klasēm, kurā piedalījās 20 skolēni. Rezultāti:  Viktorija Sidorova 11.b 1.v. (sk. J. Stauža).Nikolajs Tauriņš 11.b 3. v. (sk. J. Stauža), Alise Klinta Broka 11.a 2.v.  (sk.Ii. Mežatuča), Marta Puzāka 11.b atzinība (sk. J. Stauža) ,Ineta Gritāne 12.b 2.v. (sk. J. Stauža), Jeļizavetai Klimanovai  12.a 1. vieta (sk. I. Stepāne),  Anna Aksjonova 10.a 1. vieta (sk. N. Guda),  Evelīna Šarkovska 10.a atzinība (sk. N. Guda), Jeļizaveta Mikrjukova 10.b 2.v.(sk. J. Stauža), Aīda Patmalniece 10.b 3.v. (sk. J. Stauža), Neļa Kristīne Malahovska 9.a 1.vieta (sk. A. Aksjonova), Nika Ribakova 9.b 2. vieta (sk. V. Aksjonova), Santa Jūlija Malahovska 9.b 3. vieta (sk. V. Aksjonova).

6. decembris. Skolas fizikas olimpiāde. Ineta Gritāne 12.b 1. vieta, Buivids Vladislavs 12.b 2. vieta, Strode Guna 12.a 3. vieta, Kukarels Andris 11.a 1. vieta, Mikejukova Jelizaveta 10.b un Vinogradova kate 10.b dala 1.-2. vietu, Matīss Jāzeps  Ūsāns 10.a 3. vieta . Visus skolēnus sagatavoja sk. A. Stafeckis

10. decembris. MP  sēde par mērķdotācijas ekonomijas sadali.

12.decembris. Ekonomikas un Kultūras Augstskolas rīkotajā Angļu valodas tulkošanas olimpiādē ENGLISH GURU 2018 piedalījās un saņēma diplomus Baiba Stikute 10.a, Rihards Usāns 11.b, Nikolajs Tauriņš 11.b.

13. decembris. Viļānu pilsētas bibliotēkā notika skaļās lasīšanas konkurss 5.-6. klašu skolēniem. Otrajā kārtā Viļānu vidusskolu pārstāvēs 5.a klases skolnieces Aļesja Kovoļenko un Elizabete Brence.

14.decembris. Valsts R. Mūka  radošas literārās jaunrades konkursa noslēguma pasākums, ko organizē Galēnu muzejs. Rezultāti: Puzāka Marta11.b 2. vieta  (sk. I. Kroiča),  Megija Gunda Broka 10.b 3.v. (sk.I. Kroiča),  Samanta  Kupre  3.b atzinība (sk. S. Lāce),  Brence Engeliņa 3.b atzinība (sk. S. Lāce) Gunta Kroiča 7. a  atzinība(sk.. I. Straujupe), Vulāne Marita 9.a  atzinība un Rēzeknes TA atzinība ( sk. A. Vulāne), Marta Bruzgule 4.b 3.v.  Rēzeknes TA atzinība(sk. A. Runče), Buivide Tatjana  4.batzinība (sk. A. Runče).

14.decembris.   Viļānu vsk. skolēni apmeklē Multisensorās telpas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Skolēnus pavada T. Polakova.

19.12.2018. notika skolas latviešu valodas olimpiāde 8.-9. klašu skolēniem, kurā piedalījās 8 skolēni. Rezultāti:), Marita Vulāne 9.a 1.vieta (sk. A. Vulāne),  Neļa Kristīne Malahovska 9.a 2. vieta (sk. A. Vulāne), Santa Jūlija Malahovska 9. a 3. vieta (sk. A. Vulāne), Laura Svikša 8.a 1. vieta (sk. I. Straujupe), Kristiāna Seržane 8.a 2. vieta (sk. I. Straujupe), Meldra Macāne 8.a 3. vieta 9sk. I. Straujupe).


Viļānu vidusskolas dienas IP apgūst 462 skolēni. No tiem 1.semestri pabeidza –
ar vērtējumu “8- 10” balles 74 skolēni (16%);
ar vērtējumu “7- 10” balles 84 skolēni (18%);
ar kritiskiem vērtējumiem 36 skolēni ( 7%).

Sagatavoja: Viļānu vsk. direktora vietniece izglītības jomā N. GudaSkolēnu sarakstu, kam noslēdzot 1.semestri ir tikai teicamas sekmes skatiet šeit.
Skolēnu sarakstu, kam noslēdzot 1.semestri ir labas un teicamas sekmes skatiet šeit.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru