trešdiena, 2022. gada 5. janvāris

2021./22.m.g. 1.semestra sasniegumi mācību darbā

Viļānu vidusskolā noslēdzies 2021./22.m.g. 1.semestris. Neraugoties uz sarežģījumiem, kurus mācību darbam rada COVID-19 pandēmija ar saviem ierobežojumiem, mācību process ir bijis ražīgs. 1.semestri noslēdzot varam lepoties ar 68 skolēniem, kuri uzrādīja tikai teicamas sekmes un 79 skolēnu ar labām un teicamām sekmēm.  Kopā tie ir 35% skolēni no visa skolēnu kolektīva.

Priecājamies par mūsu skolēnu augstajiem sasniegumiem.

Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu viņu izglītošanā un vecākiem par atbalstu skolēnu izaugsmē.

Ar skolēnu sarakstu, kuriem ir labas un teicamas sekmes varat iepazīties šeit.

 

svētdiena, 2021. gada 30. maijs

2020./2021.m.g. mācību sasniegumi.

Noslēdzies 2020./2021.mācību gads.  

Mācību gads ir bijis sarežģīts un prasījis no visiem lielu darbu. Mācību gada lielāko daļu esam bijuši spiesti mācīties attālināti.

Taču neraugoties uz to mācības noritēja. Skolēni apguva mācību priekšmetu programmas, piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, veica diagnosticējošos darbus, kārtoja eksāmenus. Eksāmenu sesija vēl joprojām turpinās.

Neraugoties uz visām grūtībām mācību sasniegumi priecē. Aizvadītajā mācību gadā mūsu skola var lepoties ar 66 skolēniem, kuri uzrādīja labas un teicamas sekmes (7- 10 balles) un 95 skolēni ar teicamām sekmēm (8 - 10 balles). 

Jau daudzus gadus ir īpaša tradīcija sumināt skolēnus "Sudraba liecības" un "Zelta liecības" ieguvējus. Šogad gan parastās liecības, gan arī "Sudraba" un "Zelta" liecības ir virtuālas. 

Un tomēr. Mums ir 62 skolēni - "Sudraba liecības" nominanti, kuru liecībās esošo ballu vidējās vērtējums ir robežās no 8,5 - 9,19. 

"Zelta liecības" nominanti ir 27 skolēni. Viņu vidējais vērtējums ir 9,2 balles un augstāks. 

Šeit varat iepazīties ar Viļānu vidusskolas 2020./2021.m.g. mācību rezultātiem.

Šajā mācību gadā mūsu skolēni aktīvi piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos novadā, Latgales reģionā un Valstī.

Viļānu un Rēzeknes novadu apvienotajās mācību priekšmetu olimpiādēs mūsu skolēni ir ieguvuši 4 pirmās vietas, 4 otrās vietas, 6 trešās vietas un 12 atzinības.

Latgales reģionā Viļānu vidusskolas skolēni ir ieguvuši 3 pirmās vietas, 2 trešās vietas un 4 atzinības.

Valstī Viļānu vidusskolas skolēni ir izcīnījuši 3 pirmās vietas, 13 otrās vietas (no tām 4 VISC rīkotajās mācību priekšmetu olimpiādēs vai konkursos), 2 trešās vietas, ieguvuši 8 atzinības (no tām 2 VISC rīkotās mācību priekšmetu olimpiādēs). Šī statistika vēl nav noslēgta, jo par vairākiem konkursiem rezultāti tiks paziņoti jūnijā.

Šeit iespējams iepazīties ar mūsu skolēnu sasniegumiem olimpiādēs un konkursos (situācija uz 31.05.2021)

Liels paldies visiem skolēniem par pašaizliedzīgo darbu. Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu saviem bērniem. Paldies pedagogiem.pirmdiena, 2021. gada 4. janvāris

Skolēni saņem Viļānu novada pašvaldības naudas balvas par 2019./2020.m.g. sasniegumiem

 

2020.gada izskaņā daudziem mūsu skolas skolēniem bija patīkams pārsteigums. Viņi saņēma Viļānu novada pašvaldības piešķirtās naudas balvas par saviem iepriekšējā 2019./2020.mācību gada sasniegumiem VISC rīkotajās olimpiādēs un konkursos. 

Tie bija: Aksjonova Anna, Pokšāne Sintija, Astašova Selīna Marija, Prohorovs Gļebs, Baranova Jelizaveta, Puzāka Marta, Broka Alise Klinta, Ribakova Nika, Bruzgule Marta, Ribakovs Maksims, Cakuls Kristers, Sidorova Viktorija, Cvetkova Diāna, Skubilina Oksana, Cvetkova Tatjana, Stāmere Jana, Domuļeva Diāna, Suhanova Anastasija, Grava Adriana, Svikša Laura, Ivanovs Nikita, Šabanova Anfisa, Kaļiņina Ksenija, Šarkovska Elizabete, Konstantinova Darja, Tamane Anželika, Kroiča Gunta, Tuče Arnita, Krūkle Annija, Viktors Mamajevs, Logins Emīls, Vinogradova Kate Katarīna, Matīsa Evelīna, Voronova Aļesja, Melita Leina Runča-Irbīte, Vulāne Marita, Ogņennaja Katrīna, Zeimule Amanda, Pļašečniks Jaroslavs, deju kolektīvs "Zvaigznītes".

Tradicionāli skolēni par sasniegumiem VISC olimpiādēs un konkursos tika svinīgi godināti mācību gada noslēgumā Viļānu kultūras namā. Taču šogad valstī esošie ierobežojumi sakarā ar COVID-19 izplatību, neļāva rīkot šādu pasākumu.

Viļānu novada pašvaldība izsaka pateicību skolēniem par ieguldīto lielo darbu un vēl  būt radošiem, aktīviem un ieinteresētiem darboties arī turpmāk!

Viļānu vidusskolas kolektīvs  lepojas ar skolēnu augstajiem sasniegumiem un skolotājiem, kuri ir atbalsts skolēniem šajā ceļā!

Pateicamies pašvaldībai par rasto iespēju novērtēt  skolēnu darbu un sasniegumus. Priecājamies par rezultatīvo, gandarījumu nesošo sadarbību!

2020./2021.mācību gada 1.semestra mācību rezultātiViļānu vidusskola 2020./21.m.g. 1.semestra noslēgumā var lepoties ar 76 skolēniem, kuri uzrādīja tikai teicamas sekmes un 71 skolēnu ar labām un teicamām sekmēm.  Viņiem piepulcējas vēl četri pirmklasnieki, kuriem mācību darbs padodas augstā līmenī. Kopā tie ir 151 skolēns – vairāk kā trešā daļa no visiem skolēniem (35,44%).

Mēs priecājamies par šo skolēnu augstajiem sasniegumiem. Novēlām viņiem nenogurstošu darba sparu!

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu viņu izglītošanā.

Ar šo skolēnu sarakstu varat iepazīties šeit.

trešdiena, 2020. gada 22. aprīlis

Attālinātās mācīšanās process

2.c klases skolēni rotā savas brokastis

Darja KonstantinovaKonstantīns SobolevsMihails RastopčinsRomāns Umaņecs
Sofija BelovaZlata Jukalo
2.c klases fiziskās aktivitātes telpā un brīvā dabā

Darja Konstantinova

Sofija BelovaKonstantīns Sobolevs


Vlada Brovčenko


Romāns Umaņecs


Ksenija Cvetkova


2.c klases skolēnu sportošanas video
2.c klase ētikas stundās atklāj brīnumus dabā! Sasmaržot, sataustīt un saklausīt!Zlata Jukalo
Mihails Rastopčins
Attālinātais mācību darbs jau aizrit otro mēnesi. Šajā laikā esam apguvuši daudz un dažādu radošu ideju izmantošanu darbā. Aicinām arī aktīvi visus iesaistīties un sūtīt savas interesantās idejas kā notiek jūsu mācīšanās process!
Nodarbojoties sporta stundās vai dabaszinībās, fotografējiet dabu, visu skaisto, kas jums apkārt, uzņemiet video un dalieties ar mums arī par to, kas notiek citās mācību stundās! Mums ir daudz ļoti labu ideju, dalāmies ar tām!

8.b klase ilustrē poēmu  latviešu valodas stundās

Arianda Jegorova, 8.b klase
Poēmas "Atraitnes dēls" (Vilis Plūdonis) fragmenta ilustrācija (sk. A. Vulāne).


Marija Bebriša, 8.b klase
"Dailes un zinātnes diženā pils" V. Plūdoņa poēmā "Atraitnes dēls".
Šī pils tika zīmēta latviešu literatūras stundā (sk. A. Vulāne).Zlata Gribuste, (8.b klase)
“Dailes un zinātnes diženā pils”. Tā ir pils no V. Plūdoņa poēmas ,,Atraitnes dēls'', kuru mēs lasījām latviešu valodas stundās. Šajā poēmā puisis brauca uz Pēterpili pēc zināšanām, jo domāja, ka tur būs viegli un labi. Bet īstenībā tur bija ļoti grūti, tāpēc es attēloju pili tumšās krāsās, lai precīzāk atklātu emocijas, noskaņojumu( sk. A. Vulāne).
2.c klase sporto un veic eksperimentus dabaszinībās un mājturībā un tehnoloģijās

Eksperimentē Sofija Belova


Sporto Ksenija CvetkovaVideo kā sporto un veic eksperimentus 2.c klases skolēni skatīt zemāk:
Nika Pankova šeit:
Nika Pankova šeit:
Vladislava Brovčenko šeit:
Dabaszinību eksperimentu "Varavīksne" veic:
Sofija Belova šeit:
Mājturība un tehnoloģijas "Skrejošās kājas":
Darja Konstantinova šeit:
Konstantins Sobolevs šeit:
Paldies skolotājai N.Fjodorovai!


E-grāmata "12.b minimismi"

12.b klase kopā ar skolotāju Ilgu Kroiču ir izveidojuši e - grāmatu "12.b minimismi" — tā tapusi, iedvesmojoties no I.Ziedoņa fonda"Viegli" materiāliem. Paldies skolotājai un skolēniem par skaisto
e-grāmatu!
E-grāmatu skatīt šeit:

Komiksu veidošana literatūras stundā 6.a klasē

Veidojām literatūras stundā komiksu par detektīvstāstu ,, Kaķu Ğenerālis,,
 Skolotāja A. Vulāne.

      Zīmēja un iedvesmojās no sava kaķa.Markuss Žikars 6.a


                                                                       Zīmēja Ariana Jukalo 5.c klase

Mājturības un tehnoloģiju attālinātās stundas rezultāts

Norisinoties mācību procesam attālināti, esam iepazinuši daudz dažādu izaicinājumu un iespēju. Mājturības un tehnoloģiju stunda 8.a klasē bija izvērtusies par riktīgu gardumu gatavošanu ģimenē.
Stundas sasniedzamais rezultāts bija apgūt saldo ēdienu gatavošanas prasmes,patstāvīgi sagatavot saldo ēdienu savai ģimenei, dokumentēt procesu.Visas 12 meitenes tika ar uzdevumu galā.
Guntas Kroičas gatavā "ēdiena pasi" skatīt šeit:
Paldies par iedrošinājumu un padomu došanu skolotājai Elzai Korčaginai!
svētdiena, 2019. gada 22. decembris

2019./2020.m.g. 1.semestra rezultāti


Ir noslēdzies 2019./2020.m.g. 1.semestris. Šis četrus mēnešus ilgais darba cēliens ir nesis panākumus dažādās jomās.

1.semestra nobeigumā mēs varam lepoties ar 80 skolēniem, kuri uzrādījuši teicamas sekmes (vērtējumi tikai 8 līdz 10 balles) un 76 skolēniem, kuri uzrādījuši labas sekmes (vērtējumi 7 līdz 10 balles). (Ar pilnu sarakstu varat iepazīties šeit). Šādu skolēnu īpatsvars sastāda 35% no visa skolēnu skaita.

Jāatzīst, ka Viļānu vidusskolā ir skolēni, kuriem nepieciešams nopietnāk pievērsties mācību darbam. Šie skolēni un viņu nepietiekamie vērtējumi ir apzināti, notiek cēloņu analīze un turpmāko darbību plānošana, lai mācību rezultāti tiktu uzlaboti.

Kā jau ierasts, skolēniem bez obligātā mācību satura apgūšanas, šajā semestrī bija iespēja sevi pierādīt mācību priekšmetu olimpiādēs. 1.semestrī skolā jau ir notikušas angļu valodas, bioloģijas, ekonomikas, fizikas, ķīmijas, latviešu valodas un literatūras (8.-9.klasēm), latviešu valodas (mazākumtautību IP), krievu valodas (svešvalodas), matemātikas (5.-8.klasēm) un vēstures olimpiādes. Šo olimpiāžu uzvarētāji tālāk sacentās Viļānu un Rēzeknes novadu apvienotajās olimpiādēs, gūstot tajās godalgotas vietas.

Mēs lepojamies ar mūsu skolēnu sniegumu krievu valodas (svešvaloda) olimpiādē novadā: 9.b klases skolniece Sintija Pokšāne ieguva 2.vietu, 9.b klases skolniece Anželika Tamane – 3.vietu, 11.a klases skolniece Anna Aksjonova – 3.vietu, 10.a klases skolniece Katrīna Ogņennaja ieguva 2.vietu un ir uzaicināta dalībai valsts olimpiādē. Visas dalībnieces olimpiādei gatavoja skolotāja Jeļena Tarasova.

Piecas mūsu skolas skolnieces ir izcīnījušas godalgotas vietas Viļānu un Rēzeknes novadu apvienības bioloģijas olimpiādē. Sakām paldies Annai Aksjonovai (11.a, sk.Z.Litvinova) par izcīnīto 3.vietu, Svikšai Laurai (9.a, sk. Ļ.Špundzāne) par 3.vietu, Malahovskai Neļai Kristīnei (10.a, sk. Z.Litvinova) par iegūto atzinību, Vulānei Maritai (10.a, sk. Z.Litvinova) par iegūto 3.vietu un Zeimulei Amandai (12.a, sk. Z.Litvinova) par 3.vietu.

Savukārt Viļānu un Rēzeknes novadu apvienības vēstures olimpiādē Viļānu vidusskolas skolnieces Sidorova Viktorija (12.b) un Broka Alise Klinta (12.a) ieguva atzinības. Viņas sagatavoja vēstures skolotāja Valentīna Beitāne.

Latviešu valodas (mazākumtautību IP) 7.-8.klasēm  Viļānu un Rēzeknes novadu apvienības olimpiādē 1.vietu izcīnīja Anfisa Šabanova (7.b, sk. I.Grudule). Viņa tika uzaicināta uz nākošo olimpiādes posmu – valsts olimpiādi. Diemžēl, godalgotu vietu tur neizdevās iegūt. Taču pieredze turpmākiem startiem tika gūta.

Viļānu un Rēzeknes novadu apvienības vācu valodas olimpiādē atzinību ieguva Paula Kalniņa (12.a, sk. I.Agte).

Šī mācību gada 2.semestrī vēl notiks 7 skolas olimpiādes un arī 7 Viļānu un Rēzeknes novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādes. Ceram uz augstiem sasniegumiem arī tajās.

Š.g. 2.decembrī Viļānu vidusskolā tika organizēta 1.atklātā angļu valodas olimpiāde 5.-6.klašu skolēniem (skolotāju Ivetas Stabulnieces un Anitas Grinevičas iniciatīva).  Mēs ļoti priecājamies, ka mūsu ideju atbalstīja Varakļānu vidusskola (Varakļānu novads), Dekšāru pamatskola (Viļānu novads), Sīļukalna pamatskola, Galēnu pamatskola, Dravnieku pamatskola, Riebiņu vidusskola (Riebiņu novads), Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola, Gaigalavas pamatskola (Rēzeknes novads). Kopskaitā olimpiādē piedalījās 36 skolēni no 9 skolām. Arī šajā olimpiādē mūsu skolēni guva atzīstamus rezultātus. Sveicam 5.b klases skolnieci Melitu Leinu Runču-Irbīti ar atzinību un 5.a klases skolnieku Emīlu Loginu ar iegūto 2.vietu. Ļoti ceram, ka šāda olimpiāde kļūs par tradīciju.

Viļānu vidusskolas skolēni ir vispusīgi aktīvi un izmanto ikvienu iespēju piedalīties olimpiādēs un konkursos, pat ja tie nav tieši saistīti ar kādu konkrētu mācību priekšmetu.

Mūsu skolēni jau daudzus gadus ar panākumiem piedalās literārajā konkursā “Krasta ļaudis”. Šogad rakstnieka Egona Līva galveno balvu un naudas prēmiju skolēnu grupā ieguva mūsu skolas 12.b klases skolniece Marta Puzāka (sk. I.Kroiča).

22.novembrī Rēzeknes un Viļānu novadu konkursā "Mana Latvija" piedalījās Viļānu vidusskolas komanda - Laura Svikša (9.a), Kristiāna Seržane (9.a), Nika Tihomirova (9.a),Gunta Kroiča (8.a), Kristiāns Zaķēns( 7.a) un ieguva 2.vietu.

Tradicionāli Viļānu vidusskolas skolēni piedalās arī VISC rīkotajā stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa”. Arī šogad četras mūsu skolas meitenes valsts līmenī guva atzīstamus rezultātus. Lepojamies ar 2.b klases skolniecēm Matīsu Evelīnu un Krūkli Anniju, kuras ieguva 3.pakāpes diplomus, ar 2.b klases skolnieci Astašovu Selīnu Mariju -ieguva 2.pakāpes diplomu (meitenes konkursam gatavoja sk. I.Livmane) un 5.b klases skolnieci Bruzguli Martu, kura  izcīnīja 1.pakāpi (sk. A.Vulāne). Pirms tam meitenes Ziemeļlatgales reģiona konkursā bija ieguvušas 1.pakāpi. Ziemeļlatgales konkursā 2.pakāpi ieguva Melita Leina Runča-Irbīte no 5.b klases (sk. I.Stafecka).

Īpaši veiksmīgi bija mūsu skolēnu starti Roberta Mūka Vislatvijas radošo darbu konkursā.  2018. gadā konkursā tika iedibināta jauna tradīcija –  īpaša balva – “Vidsmuižas Annuža”, kura ietērpta rekonstruētajā 19. gs. 2. puses Vidsmuižas sievas tērpā. Sākot ar šo gadu balva tiek pasniegta attiecīgā gada labākajai skolai - skolai, kura iesūtījusi visvairāk augsti novērtētu darbu. Šogad Annuža ir atceļojusi uz mūsu skolu, jo no konkursa mēs atvedām vienu atzinību – Puzāka Marta (sk. I.Kroiča), divas 3. vietas – Kroiča Gunta (sk. I.Straujupe), Sidorova Viktorija (sk. I.Kroiča), divas 2. vietas – Broka Megija Gunda (sk. I.Kroiča), Broka Alise Klinta (sk. S.Seržane) un vienu 1.vietu – Bruzgule Marta (sk. I.Straujupe).

Ļoti aktīvi mūsu skolas skolēni ir arī sportā. Jaunums ir tas, ka 3.klašu skolēni katru pirmdienu apmeklē peldēšanas nodarbības Rēzeknes pilsētas peldbaseinā. Taču arī tradicionālajos sporta veidos, mūsu skolēni gūst augstus sasniegumus. Ar sportistu sasniegumiem 1.semestrī varat iepazīties šeit. Tiešām, ir ar ko lepoties.

2019.gada rudenī RTA rīkoja akciju "Mans skolotājs/skolotāja", kurā vidusskolu absolventi pateicās skolotājiem par viņu darbu. Šogad pateicības rakstus saņēma Viļānu vidusskolas skolotājas - Maruta Ladusāne un Nataļja Volkova. Priecājamies par mūsu absolventiem un novērtējam viņu labos vārdus par savu skolu.

Tāpat lepojamies ar savām kolēģēm, kuras tika godinātas Viļānu novada Valsts svētku pasākumā 18.novembrī. Viļānu novada ikgadējā konkursa “Viļānu novada Gada cilvēks 2019”  nomināciju ieguvēji ir: “Gada novadnieks  2019” - Viļānu vidusskolas interešu izglītības pedagogs Inga Stafecka, “Gada cilvēks savā amatā 2019” - Viļānu vidusskolas skolas saimnieks Inese Tuče , vēstures un sociālo zinību skolotāja Nataļja Jakušonoka, “Gada cilvēks izglītībā 2019” -Viļānu vidusskolas un Viļānu Mūzikas un mākslas skolas Animācijas runas darbnīcas skolotāja Anita Vulāne, vēstures skolotāja Valentīna Beitāne. Pateicības rakstus saņēma - Viļānu vidusskolas sporta skolotāja Iveta Malta un bijusī ķīmijas skolotāja Felicija Leščinska.

Paldies skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem par ieguldīto darbu un augstiem sasniegtajiem rezultātiem. Viļānu vidusskolas kolektīvs priecājas un pateicas par pozitīvu iniciatīvu un atbalstu no Viļānu novada pašvaldības puses. Paldies ikvienam, kura darbs nes Viļānu vidusskolas labo vārdu pasaulē.

Juris Livmanis, direktora vietnieks izglītības jomā
2019.gada nogalē