svētdiena, 2021. gada 30. maijs

2020./2021.m.g. mācību sasniegumi.

Noslēdzies 2020./2021.mācību gads.  

Mācību gads ir bijis sarežģīts un prasījis no visiem lielu darbu. Mācību gada lielāko daļu esam bijuši spiesti mācīties attālināti.

Taču neraugoties uz to mācības noritēja. Skolēni apguva mācību priekšmetu programmas, piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, veica diagnosticējošos darbus, kārtoja eksāmenus. Eksāmenu sesija vēl joprojām turpinās.

Neraugoties uz visām grūtībām mācību sasniegumi priecē. Aizvadītajā mācību gadā mūsu skola var lepoties ar 66 skolēniem, kuri uzrādīja labas un teicamas sekmes (7- 10 balles) un 95 skolēni ar teicamām sekmēm (8 - 10 balles). 

Jau daudzus gadus ir īpaša tradīcija sumināt skolēnus "Sudraba liecības" un "Zelta liecības" ieguvējus. Šogad gan parastās liecības, gan arī "Sudraba" un "Zelta" liecības ir virtuālas. 

Un tomēr. Mums ir 62 skolēni - "Sudraba liecības" nominanti, kuru liecībās esošo ballu vidējās vērtējums ir robežās no 8,5 - 9,19. 

"Zelta liecības" nominanti ir 27 skolēni. Viņu vidējais vērtējums ir 9,2 balles un augstāks. 

Šeit varat iepazīties ar Viļānu vidusskolas 2020./2021.m.g. mācību rezultātiem.

Šajā mācību gadā mūsu skolēni aktīvi piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos novadā, Latgales reģionā un Valstī.

Viļānu un Rēzeknes novadu apvienotajās mācību priekšmetu olimpiādēs mūsu skolēni ir ieguvuši 4 pirmās vietas, 4 otrās vietas, 6 trešās vietas un 12 atzinības.

Latgales reģionā Viļānu vidusskolas skolēni ir ieguvuši 3 pirmās vietas, 2 trešās vietas un 4 atzinības.

Valstī Viļānu vidusskolas skolēni ir izcīnījuši 3 pirmās vietas, 13 otrās vietas (no tām 4 VISC rīkotajās mācību priekšmetu olimpiādēs vai konkursos), 2 trešās vietas, ieguvuši 8 atzinības (no tām 2 VISC rīkotās mācību priekšmetu olimpiādēs). Šī statistika vēl nav noslēgta, jo par vairākiem konkursiem rezultāti tiks paziņoti jūnijā.

Šeit iespējams iepazīties ar mūsu skolēnu sasniegumiem olimpiādēs un konkursos (situācija uz 31.05.2021)

Liels paldies visiem skolēniem par pašaizliedzīgo darbu. Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu saviem bērniem. Paldies pedagogiem.pirmdiena, 2021. gada 4. janvāris

Skolēni saņem Viļānu novada pašvaldības naudas balvas par 2019./2020.m.g. sasniegumiem

 

2020.gada izskaņā daudziem mūsu skolas skolēniem bija patīkams pārsteigums. Viņi saņēma Viļānu novada pašvaldības piešķirtās naudas balvas par saviem iepriekšējā 2019./2020.mācību gada sasniegumiem VISC rīkotajās olimpiādēs un konkursos. 

Tie bija: Aksjonova Anna, Pokšāne Sintija, Astašova Selīna Marija, Prohorovs Gļebs, Baranova Jelizaveta, Puzāka Marta, Broka Alise Klinta, Ribakova Nika, Bruzgule Marta, Ribakovs Maksims, Cakuls Kristers, Sidorova Viktorija, Cvetkova Diāna, Skubilina Oksana, Cvetkova Tatjana, Stāmere Jana, Domuļeva Diāna, Suhanova Anastasija, Grava Adriana, Svikša Laura, Ivanovs Nikita, Šabanova Anfisa, Kaļiņina Ksenija, Šarkovska Elizabete, Konstantinova Darja, Tamane Anželika, Kroiča Gunta, Tuče Arnita, Krūkle Annija, Viktors Mamajevs, Logins Emīls, Vinogradova Kate Katarīna, Matīsa Evelīna, Voronova Aļesja, Melita Leina Runča-Irbīte, Vulāne Marita, Ogņennaja Katrīna, Zeimule Amanda, Pļašečniks Jaroslavs, deju kolektīvs "Zvaigznītes".

Tradicionāli skolēni par sasniegumiem VISC olimpiādēs un konkursos tika svinīgi godināti mācību gada noslēgumā Viļānu kultūras namā. Taču šogad valstī esošie ierobežojumi sakarā ar COVID-19 izplatību, neļāva rīkot šādu pasākumu.

Viļānu novada pašvaldība izsaka pateicību skolēniem par ieguldīto lielo darbu un vēl  būt radošiem, aktīviem un ieinteresētiem darboties arī turpmāk!

Viļānu vidusskolas kolektīvs  lepojas ar skolēnu augstajiem sasniegumiem un skolotājiem, kuri ir atbalsts skolēniem šajā ceļā!

Pateicamies pašvaldībai par rasto iespēju novērtēt  skolēnu darbu un sasniegumus. Priecājamies par rezultatīvo, gandarījumu nesošo sadarbību!

2020./2021.mācību gada 1.semestra mācību rezultātiViļānu vidusskola 2020./21.m.g. 1.semestra noslēgumā var lepoties ar 76 skolēniem, kuri uzrādīja tikai teicamas sekmes un 71 skolēnu ar labām un teicamām sekmēm.  Viņiem piepulcējas vēl četri pirmklasnieki, kuriem mācību darbs padodas augstā līmenī. Kopā tie ir 151 skolēns – vairāk kā trešā daļa no visiem skolēniem (35,44%).

Mēs priecājamies par šo skolēnu augstajiem sasniegumiem. Novēlām viņiem nenogurstošu darba sparu!

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu viņu izglītošanā.

Ar šo skolēnu sarakstu varat iepazīties šeit.

trešdiena, 2020. gada 22. aprīlis

Attālinātās mācīšanās process

2.c klases skolēni rotā savas brokastis

Darja KonstantinovaKonstantīns SobolevsMihails RastopčinsRomāns Umaņecs
Sofija BelovaZlata Jukalo
2.c klases fiziskās aktivitātes telpā un brīvā dabā

Darja Konstantinova

Sofija BelovaKonstantīns Sobolevs


Vlada Brovčenko


Romāns Umaņecs


Ksenija Cvetkova


2.c klases skolēnu sportošanas video
2.c klase ētikas stundās atklāj brīnumus dabā! Sasmaržot, sataustīt un saklausīt!Zlata Jukalo
Mihails Rastopčins
Attālinātais mācību darbs jau aizrit otro mēnesi. Šajā laikā esam apguvuši daudz un dažādu radošu ideju izmantošanu darbā. Aicinām arī aktīvi visus iesaistīties un sūtīt savas interesantās idejas kā notiek jūsu mācīšanās process!
Nodarbojoties sporta stundās vai dabaszinībās, fotografējiet dabu, visu skaisto, kas jums apkārt, uzņemiet video un dalieties ar mums arī par to, kas notiek citās mācību stundās! Mums ir daudz ļoti labu ideju, dalāmies ar tām!

8.b klase ilustrē poēmu  latviešu valodas stundās

Arianda Jegorova, 8.b klase
Poēmas "Atraitnes dēls" (Vilis Plūdonis) fragmenta ilustrācija (sk. A. Vulāne).


Marija Bebriša, 8.b klase
"Dailes un zinātnes diženā pils" V. Plūdoņa poēmā "Atraitnes dēls".
Šī pils tika zīmēta latviešu literatūras stundā (sk. A. Vulāne).Zlata Gribuste, (8.b klase)
“Dailes un zinātnes diženā pils”. Tā ir pils no V. Plūdoņa poēmas ,,Atraitnes dēls'', kuru mēs lasījām latviešu valodas stundās. Šajā poēmā puisis brauca uz Pēterpili pēc zināšanām, jo domāja, ka tur būs viegli un labi. Bet īstenībā tur bija ļoti grūti, tāpēc es attēloju pili tumšās krāsās, lai precīzāk atklātu emocijas, noskaņojumu( sk. A. Vulāne).
2.c klase sporto un veic eksperimentus dabaszinībās un mājturībā un tehnoloģijās

Eksperimentē Sofija Belova


Sporto Ksenija CvetkovaVideo kā sporto un veic eksperimentus 2.c klases skolēni skatīt zemāk:
Nika Pankova šeit:
Nika Pankova šeit:
Vladislava Brovčenko šeit:
Dabaszinību eksperimentu "Varavīksne" veic:
Sofija Belova šeit:
Mājturība un tehnoloģijas "Skrejošās kājas":
Darja Konstantinova šeit:
Konstantins Sobolevs šeit:
Paldies skolotājai N.Fjodorovai!


E-grāmata "12.b minimismi"

12.b klase kopā ar skolotāju Ilgu Kroiču ir izveidojuši e - grāmatu "12.b minimismi" — tā tapusi, iedvesmojoties no I.Ziedoņa fonda"Viegli" materiāliem. Paldies skolotājai un skolēniem par skaisto
e-grāmatu!
E-grāmatu skatīt šeit:

Komiksu veidošana literatūras stundā 6.a klasē

Veidojām literatūras stundā komiksu par detektīvstāstu ,, Kaķu Ğenerālis,,
 Skolotāja A. Vulāne.

      Zīmēja un iedvesmojās no sava kaķa.Markuss Žikars 6.a


                                                                       Zīmēja Ariana Jukalo 5.c klase

Mājturības un tehnoloģiju attālinātās stundas rezultāts

Norisinoties mācību procesam attālināti, esam iepazinuši daudz dažādu izaicinājumu un iespēju. Mājturības un tehnoloģiju stunda 8.a klasē bija izvērtusies par riktīgu gardumu gatavošanu ģimenē.
Stundas sasniedzamais rezultāts bija apgūt saldo ēdienu gatavošanas prasmes,patstāvīgi sagatavot saldo ēdienu savai ģimenei, dokumentēt procesu.Visas 12 meitenes tika ar uzdevumu galā.
Guntas Kroičas gatavā "ēdiena pasi" skatīt šeit:
Paldies par iedrošinājumu un padomu došanu skolotājai Elzai Korčaginai!
svētdiena, 2019. gada 22. decembris

2019./2020.m.g. 1.semestra rezultāti


Ir noslēdzies 2019./2020.m.g. 1.semestris. Šis četrus mēnešus ilgais darba cēliens ir nesis panākumus dažādās jomās.

1.semestra nobeigumā mēs varam lepoties ar 80 skolēniem, kuri uzrādījuši teicamas sekmes (vērtējumi tikai 8 līdz 10 balles) un 76 skolēniem, kuri uzrādījuši labas sekmes (vērtējumi 7 līdz 10 balles). (Ar pilnu sarakstu varat iepazīties šeit). Šādu skolēnu īpatsvars sastāda 35% no visa skolēnu skaita.

Jāatzīst, ka Viļānu vidusskolā ir skolēni, kuriem nepieciešams nopietnāk pievērsties mācību darbam. Šie skolēni un viņu nepietiekamie vērtējumi ir apzināti, notiek cēloņu analīze un turpmāko darbību plānošana, lai mācību rezultāti tiktu uzlaboti.

Kā jau ierasts, skolēniem bez obligātā mācību satura apgūšanas, šajā semestrī bija iespēja sevi pierādīt mācību priekšmetu olimpiādēs. 1.semestrī skolā jau ir notikušas angļu valodas, bioloģijas, ekonomikas, fizikas, ķīmijas, latviešu valodas un literatūras (8.-9.klasēm), latviešu valodas (mazākumtautību IP), krievu valodas (svešvalodas), matemātikas (5.-8.klasēm) un vēstures olimpiādes. Šo olimpiāžu uzvarētāji tālāk sacentās Viļānu un Rēzeknes novadu apvienotajās olimpiādēs, gūstot tajās godalgotas vietas.

Mēs lepojamies ar mūsu skolēnu sniegumu krievu valodas (svešvaloda) olimpiādē novadā: 9.b klases skolniece Sintija Pokšāne ieguva 2.vietu, 9.b klases skolniece Anželika Tamane – 3.vietu, 11.a klases skolniece Anna Aksjonova – 3.vietu, 10.a klases skolniece Katrīna Ogņennaja ieguva 2.vietu un ir uzaicināta dalībai valsts olimpiādē. Visas dalībnieces olimpiādei gatavoja skolotāja Jeļena Tarasova.

Piecas mūsu skolas skolnieces ir izcīnījušas godalgotas vietas Viļānu un Rēzeknes novadu apvienības bioloģijas olimpiādē. Sakām paldies Annai Aksjonovai (11.a, sk.Z.Litvinova) par izcīnīto 3.vietu, Svikšai Laurai (9.a, sk. Ļ.Špundzāne) par 3.vietu, Malahovskai Neļai Kristīnei (10.a, sk. Z.Litvinova) par iegūto atzinību, Vulānei Maritai (10.a, sk. Z.Litvinova) par iegūto 3.vietu un Zeimulei Amandai (12.a, sk. Z.Litvinova) par 3.vietu.

Savukārt Viļānu un Rēzeknes novadu apvienības vēstures olimpiādē Viļānu vidusskolas skolnieces Sidorova Viktorija (12.b) un Broka Alise Klinta (12.a) ieguva atzinības. Viņas sagatavoja vēstures skolotāja Valentīna Beitāne.

Latviešu valodas (mazākumtautību IP) 7.-8.klasēm  Viļānu un Rēzeknes novadu apvienības olimpiādē 1.vietu izcīnīja Anfisa Šabanova (7.b, sk. I.Grudule). Viņa tika uzaicināta uz nākošo olimpiādes posmu – valsts olimpiādi. Diemžēl, godalgotu vietu tur neizdevās iegūt. Taču pieredze turpmākiem startiem tika gūta.

Viļānu un Rēzeknes novadu apvienības vācu valodas olimpiādē atzinību ieguva Paula Kalniņa (12.a, sk. I.Agte).

Šī mācību gada 2.semestrī vēl notiks 7 skolas olimpiādes un arī 7 Viļānu un Rēzeknes novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādes. Ceram uz augstiem sasniegumiem arī tajās.

Š.g. 2.decembrī Viļānu vidusskolā tika organizēta 1.atklātā angļu valodas olimpiāde 5.-6.klašu skolēniem (skolotāju Ivetas Stabulnieces un Anitas Grinevičas iniciatīva).  Mēs ļoti priecājamies, ka mūsu ideju atbalstīja Varakļānu vidusskola (Varakļānu novads), Dekšāru pamatskola (Viļānu novads), Sīļukalna pamatskola, Galēnu pamatskola, Dravnieku pamatskola, Riebiņu vidusskola (Riebiņu novads), Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola, Gaigalavas pamatskola (Rēzeknes novads). Kopskaitā olimpiādē piedalījās 36 skolēni no 9 skolām. Arī šajā olimpiādē mūsu skolēni guva atzīstamus rezultātus. Sveicam 5.b klases skolnieci Melitu Leinu Runču-Irbīti ar atzinību un 5.a klases skolnieku Emīlu Loginu ar iegūto 2.vietu. Ļoti ceram, ka šāda olimpiāde kļūs par tradīciju.

Viļānu vidusskolas skolēni ir vispusīgi aktīvi un izmanto ikvienu iespēju piedalīties olimpiādēs un konkursos, pat ja tie nav tieši saistīti ar kādu konkrētu mācību priekšmetu.

Mūsu skolēni jau daudzus gadus ar panākumiem piedalās literārajā konkursā “Krasta ļaudis”. Šogad rakstnieka Egona Līva galveno balvu un naudas prēmiju skolēnu grupā ieguva mūsu skolas 12.b klases skolniece Marta Puzāka (sk. I.Kroiča).

22.novembrī Rēzeknes un Viļānu novadu konkursā "Mana Latvija" piedalījās Viļānu vidusskolas komanda - Laura Svikša (9.a), Kristiāna Seržane (9.a), Nika Tihomirova (9.a),Gunta Kroiča (8.a), Kristiāns Zaķēns( 7.a) un ieguva 2.vietu.

Tradicionāli Viļānu vidusskolas skolēni piedalās arī VISC rīkotajā stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa”. Arī šogad četras mūsu skolas meitenes valsts līmenī guva atzīstamus rezultātus. Lepojamies ar 2.b klases skolniecēm Matīsu Evelīnu un Krūkli Anniju, kuras ieguva 3.pakāpes diplomus, ar 2.b klases skolnieci Astašovu Selīnu Mariju -ieguva 2.pakāpes diplomu (meitenes konkursam gatavoja sk. I.Livmane) un 5.b klases skolnieci Bruzguli Martu, kura  izcīnīja 1.pakāpi (sk. A.Vulāne). Pirms tam meitenes Ziemeļlatgales reģiona konkursā bija ieguvušas 1.pakāpi. Ziemeļlatgales konkursā 2.pakāpi ieguva Melita Leina Runča-Irbīte no 5.b klases (sk. I.Stafecka).

Īpaši veiksmīgi bija mūsu skolēnu starti Roberta Mūka Vislatvijas radošo darbu konkursā.  2018. gadā konkursā tika iedibināta jauna tradīcija –  īpaša balva – “Vidsmuižas Annuža”, kura ietērpta rekonstruētajā 19. gs. 2. puses Vidsmuižas sievas tērpā. Sākot ar šo gadu balva tiek pasniegta attiecīgā gada labākajai skolai - skolai, kura iesūtījusi visvairāk augsti novērtētu darbu. Šogad Annuža ir atceļojusi uz mūsu skolu, jo no konkursa mēs atvedām vienu atzinību – Puzāka Marta (sk. I.Kroiča), divas 3. vietas – Kroiča Gunta (sk. I.Straujupe), Sidorova Viktorija (sk. I.Kroiča), divas 2. vietas – Broka Megija Gunda (sk. I.Kroiča), Broka Alise Klinta (sk. S.Seržane) un vienu 1.vietu – Bruzgule Marta (sk. I.Straujupe).

Ļoti aktīvi mūsu skolas skolēni ir arī sportā. Jaunums ir tas, ka 3.klašu skolēni katru pirmdienu apmeklē peldēšanas nodarbības Rēzeknes pilsētas peldbaseinā. Taču arī tradicionālajos sporta veidos, mūsu skolēni gūst augstus sasniegumus. Ar sportistu sasniegumiem 1.semestrī varat iepazīties šeit. Tiešām, ir ar ko lepoties.

2019.gada rudenī RTA rīkoja akciju "Mans skolotājs/skolotāja", kurā vidusskolu absolventi pateicās skolotājiem par viņu darbu. Šogad pateicības rakstus saņēma Viļānu vidusskolas skolotājas - Maruta Ladusāne un Nataļja Volkova. Priecājamies par mūsu absolventiem un novērtējam viņu labos vārdus par savu skolu.

Tāpat lepojamies ar savām kolēģēm, kuras tika godinātas Viļānu novada Valsts svētku pasākumā 18.novembrī. Viļānu novada ikgadējā konkursa “Viļānu novada Gada cilvēks 2019”  nomināciju ieguvēji ir: “Gada novadnieks  2019” - Viļānu vidusskolas interešu izglītības pedagogs Inga Stafecka, “Gada cilvēks savā amatā 2019” - Viļānu vidusskolas skolas saimnieks Inese Tuče , vēstures un sociālo zinību skolotāja Nataļja Jakušonoka, “Gada cilvēks izglītībā 2019” -Viļānu vidusskolas un Viļānu Mūzikas un mākslas skolas Animācijas runas darbnīcas skolotāja Anita Vulāne, vēstures skolotāja Valentīna Beitāne. Pateicības rakstus saņēma - Viļānu vidusskolas sporta skolotāja Iveta Malta un bijusī ķīmijas skolotāja Felicija Leščinska.

Paldies skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem par ieguldīto darbu un augstiem sasniegtajiem rezultātiem. Viļānu vidusskolas kolektīvs priecājas un pateicas par pozitīvu iniciatīvu un atbalstu no Viļānu novada pašvaldības puses. Paldies ikvienam, kura darbs nes Viļānu vidusskolas labo vārdu pasaulē.

Juris Livmanis, direktora vietnieks izglītības jomā
2019.gada nogalē


trešdiena, 2019. gada 2. janvāris

2018./2019.m.g. 1.semestra sasniegumi mācību darbā

Mācību darbs Viļānu vidusskolā
1.semestrī 2018.-19.m.g.
SEPTEMBRIS

Aizsardzības ministrijas rīkotajā eseju konkursā “NATO nozīme manas valsts drošībā” 12.a skolniece Jeļizaveta Klimanova  ieguva 1. vietu. (2018.gads augusts) sk. I.Kroiča.

12.septembrī 6.b klase piedalījās ekspedīcijā, ko organizēja ,,Latvijas Valsts meži”, un tā notika netālu no Rēzeknes. Audz. Sk. T. Samuilova.

13.septembrī Maltā futbola sacensībās veiksmīgi startēja Viļānu vidusskolas komandas. 2007. gadā dzimušie un jaunāki ieguva 2. vietu. Komandas sastāvs: Toms Ladusāns (5.a), Aivis Kupris (5.a), Arvis Betlers (5.a), Ņikita Kuzņecovs (5.a), Dāniels Gavars (5.a), Markuss Žikars (5.a), Daniels Dmitrijevs (3.c).
2003.-2004. gadā dzimušajiem futbolistiem 3. vieta. Komandas sastāvs: Edgars Malinovskis (7.a), Raitis Lācis (8.b), Aļiks Bobdanovs (7.a), Elvis Zdanovskis (8.a), Artjoms Tarasovs (9.b), Aleksejs Fjodorovs (8.c), Dmitrijs Burovs (8.c), Raivis Patmalnieks (8.c).

14. septembrī . Pamatskolas grupas mācības kompetenču projekta “Skola 2030” ietvaros Rēzeknē.

15. septembrī . Sākumskolas un vidusskolas grupu mācības kompetenču projekta “Skola 2030” ietvaros Rēzeknē.

18. septembris. Dzejas dienas pasākums. Tikšanās ar latgaliešu tulkotāju Eviku Muiznieci ( tulkojusi A.Sent- Ekzeperī “Mazo princi” latgaliešu valodā. Pasākumu gatavoja sk. I.Kroiča

18. septembrī Maltā notika sacensības futbolā vidusskolēniem. 1999.-2002. gadā dzimušie izcīnīja 2. vietu. Komandas sastāvs: Vladlens Cvetkovs (11.b), Marks Cviks (11.b), Dmitrijs Bogdanovs (10.b), Maksims Bogdanovs (10.a), Aleksejs Groznovs (12.b), Raitis Lācis (8.b), Ņikita Čakovs (10.b), Artjoms Savčuks (12.b), Artjoms Travkins (12.b).

19.septembris . Skolā viesojas pedagogi no Rušonas pamatskolas un psiholoģe E.Birule, spec. ped. T. Poļakova, direktora vietniece izgl. jomā N. Guda, sk. I. Grudule dalās pieredzē par speciālo izglītības programmu realizāciju Viļānu vidusskolā.

22. septembrī notika ikgadēji lielākais un grandiozākais rudens skrējiens WE RUN RIGA. Šī gada lielākais jaunums – skriesim visu dienu! Organizatoru mērķis- iedvesmot jaunākās paaudzes vairāk pievērsties aktīvam dzīvesveidam un iepazīt skriešanas kultūru. Starp jauniešu nakts skrējiena dalībniekiem (1126 finišējušie) bija arī Viļānu vidusskolas 9.a klases skolniece Marita Vulāne.

22. septembrī Dekšārēs jau ceturto gadu norisinājās Viļānu novada skrējiens, kas veltīts mūsu novadniekam, Latvijas vieglatlētam, skolotājam un trenerim Aivaram Strodam. Skrējiens notika Eiropas sporta nedēļas ietvaros, kas popularizēja aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, iesaistot Viļānu novada un citu pagastu iedzīvotājus sporta aktivitātēs. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 80 skrējēju, 27 riteņbraucēji un 16 nūjotāji no Viļānu novada un viesi. Rezultāti:
·                     400 m distancē meiteņu grupā 1.vieta Selīnai Marijai Astašovai (1.b kl.).
·                     1,2 km distancē zēnu grupā 3.vieta Aidim Mironovam (4.c kl.).
·                     1,5 km meiteņu grupā 1.vieta Simonai Prikulei (9.b kl.).
Dažādās vecuma pieaugušo grupās pirmās vietas 1,5 km skrējienā ieguva  Aleksandra Tihomirova (12.a kl.).8,5 km distancē dažādās vecuma grupās starp pirmajiem finišu sasniegušajiem bija arī sporta skolotāja Iveta Malta. Viņa saņēma A.Stroda piemiņas skrējiena kausu.

 23. septembris. N.Rancāna balvas konkursā  sekmīgi piedalās kolēģe  Sandra Lāce.
Jau ceturto gadu septembra beigās tiek pasniegta izcilā sabiedriskā, izglītības, reliģiskā un kultūras darbinieka Nikodema Rancāna balva izcilākajiem Latgales pedagogiem.

25. septembrī Viļānu vidusskolas skolēni brauca uz Rēznu, lai pārstāvētu skolu rudens krosā. Stafetei komandas  varēja veidot dažādi: 2+2 (2 meitenes un 2 zēni), 3 zēni/ 3 meitenes. Mūsu skolu pārstāvēja 30 skolēni.            Rezultāti:
10.-12. kl. jauktajai komandai 1000m (A. Tihomirova 12.a kl., V. Sidorova 11.b kl., M. Cviks 11.b kl., V. Buivids 12.b kl.) – 1.vieta.
8.-9. kl. jauktajai komandi 1000m (M. Vulāne 9.a kl., S. Prikule 9.b kl., E. Zdanovskis 8.a kl., D. Burovs 8.c kl.) – 1.vieta.
8.-9. kl. zēnu komandai 1000m  (R. Lācis 8.b kl., A. Traščenko 9.b kl., R. Kovjazins 9.b kl.) - 2. vieta.    6.-7. kl. zēnu komandai 800m (E. Malinovskis 7.a kl., A. Bogdanovs 7.a kl., D. Averčenko 7.b kl.) – 2.vieta.
6.-7. kl. zēnu komandai 800m  (B. Meļņiks 6.a kl., V. Tamanis 6.a kl., R. Ornicāns 6.a kl.) – 3.vieta.
4.-5. kl. jauktajai komandai  500m  (A. Saprovska 5.a kl., D. Kazakeviča 5.a kl., T. Ladusāns 5.a kl., A. Betlers 5.a kl.) – 2.vieta.
4.-5. kl. meiteņu komandai  500m  (O. Petrova 5.b kl., A. Kovaļenko 5.a kl., L. Ladusāne 5.a kl.) – 1.vieta.
4.-5. kl. zēnu komandai 500m  (A. Zvīdriņš 5.a kl., A. Kupris 5.a kl., M. Žikars 5.a kl.) – 1.vieta.  

26. septembrī skolā notika pasākumi, kas veltīti Eiropas valodu dienai. Viļānu vidusskolā Eiropas Valodu dienas ietvaros darbojas radošās darbnīcas skolotāju I.Stabulnieces, A.Grinevičas.

28. septembris 40 Viļānu vsk. skolēni piedalās Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas rīkotajos Zinātnieku nakts  pasākumos.

28. septembris.  Radošo darbu konkurss “Kas skolotāju dara priecīgu?”
Skolēniem radošie darbi bija jāiesniedz līdz 2018. gada 28. septembrim. Darbus drīkstēja rakstīt ne tikai latviešu valodā, bet arī krievu, angļu vai vācu valodās. Atsaucība bija liela, tika iesūtīti vairāk nekā 30 darbi. Latviešu valodas skolotāju komisija izlasīja iesūtītos darbus un nonāca pie šādiem rezultātiem: 4.-6.kl. grupā bija iesūtīts tika 1 darbs, tāpēc 1. vieta tika piešķirta 5.b klases skolēnam Georgijam Samuilovam, 7.-9. kl. grupā bija visvairāk darbu, tāpēc rezultāti ir šādi: 1.vieta - 7.a klases skolniecei Anželikai Laizānei un 7.b klases skolniekam Kirilam Kvasovam, 2.vieta – 8.b klases skolniecei Veronikai Obžinai, 7.b klases skolniecei Zlatai Gribustei un 7.a klases skolniecei Jūlijai Vorobjovai, 3. vieta – 8.b klases skolniecei Viktorijai Obžinai, 7.a klases skolniekam Artjomam Tutinam un 9.b klases skolniecei Simonai Prikulei, vidusskolas posmā darbu nebija daudz un tie bija diezgan tradicionāli. Tikai viens no darbiem izcēlās ar savu oriģinalitāti, tāpēc komisija nolēma tikai šim darbam piešķirt vietu. 1. vietu vidusskolas posmā ieguva 11.b klases skolnieks Raitis Vigups.

28. septembrī Preiļos labākie Rēzeknes un Viļānu novadu sportisti sacentās ar saviem vienaudžiem rudens krosā Latvijas mērogā. Te startēja gan jauktās (2+2), gan zēnu/meiteņu komandas. Mūsu skolu pārstāvēja 27 skolēni. Rezultāti:
1999.-2002.g.dzimušajiem jauktajā stafetē 1000m (A. Tihomirova 12.a kl., V. Sidorova 11.b kl., M. Cviks 11.b. kl., V. Buivids 12.b kl.) – 3.vieta.                 
2003.-2004.g.dzim. jauktajā stafetē 1000m (M. Vulāne 9.a kl., S. Prikule 9.b kl., E. Zdanovskis 8.a kl., D. Burovs 8.c kl.) – 3.vieta.                      
2007.g.dzim. un jaunākiem jauktajā stafetē 500m (A. Saprovska 5.a kl., D. Kazakeviča 5.a kl., T. Ladusāns 5.a kl., A. Betlers 5.akl.) – 2.vieta.            
Par katru vietu bija jācīnās, jo  katra komanda pelnīja punktus. Kopējais punktu skaits arī izšķīra skolas vietu kopvērtējumā. Viļānu vidusskola 13 vidusskolu konkurencē ieguva 92 punktus, kas ļāva ieņemt uz goda pjedestāla 2. vietu un saņemt kausu.

28.septembrī jau 10.reizi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika zinātnes iepazīšanas svētki gan maziem, gan lieliem -  "Zinātnieku nakts 2018". Šī pasākuma laikā notika arī akcijas "Mans skolotājs/-a" nominēto skolotāju apbalvošana.Akcija "Mans skolotājs/-a" ir skaista RTA tradīcija, kuras laikā RTA 1.kursu studenti nominē savas absolvētās skolas skolotājus, kuri, viņuprāt, ir paši labākie un kuri ir palīdzējuši viņu izaugsmē. Akcijas noslēguma pasākumā, tika apbalvotas Viļānu vidusskolas skolotājas  Ļubova Špundzāne, Ilga Kroiča, Jeļena Tarasova un Anita Grineviča.


Oktobris

1.oktobris. MP sēde.

2.oktobris. Izglītojošs pasākums 1.-2. klašu skolēniem par personisko higiēnu.

3.oktobris.  4.a un 4.b klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Madonu. Šī ekskursija notika projekta Nr. 8.3.5.0/16I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Tika apmellēts: “Madonas karamele”, Trušu dārzs,  “Sveķi”, keramiķis Jānis Seiksts. Audz. Sk. A. Medvecka  un sk. S. Lāce.

4.oktobrī skolotājas Valentīna Kozule, Jeļena Tarasova un Tatjana Samuilova organizēja 6.b, 7b. un 9.b klašu skolēniem mācību ekskursiju pa Daugavpili un Naujenes pagastu.

05.oktobrī. Fotogrāfiju un stāstu konkurss “Vārds (ne) vietā”.

9.oktobris. Mākslas joma (R. Jegorova) piedalās kompetenču projekta seminārā Rīgā).

9.oktobrī norisinājās 1999.-2002. gadā dzimušo jauniešu sacensības volejbolā. Meiteņu komandas sacentās Bērzgalē, bet puišu komandas – Adamovā. Mūsu skolas meiteņu komanda 7 komandu konkurencē ieguva 2. vietu. Šīs komandas sastāvs: Marita Vulāne (9.a kl.), Simona Prikule (9.b kl.), Viktorija Mosina (9.b kl.), Jeļizaveta Mikrjukova (10.b kl.), Alise Klinta Broka (11.a kl.), Neļa Kristīne Malahovska (9.a kl.) Mūsējo puišu komanda 6 komandu konkurencē ieguva   3. vietu.   Komandas sastāvs: Artjoms Savčuks (12.b kl.), Aleksejs Groznovs (12.b kl.), Vladislavs Buivids (12.b kl.), Dimitrijs Bogdanovs (10.b kl.), Maksims Ribakovs (10.a kl.), Ruslans Kovjazins (9.b kl.), Edgars Malinovskis (7.a kl.)

9.oktobrī. Sacensības jauniešiem notika Adamovā. Viļānu vidusskolas jaunieši ieguva 3.vietu. Komandā spēlēja: Vladislavs Buivids 12b., Dmitrijs Bogdanovs 10b., Aleksejs Groznovs 12., Ruslans Kovjazins 9b., Edgars Malinovskis 7a., Maksims Ribakovs 10a., Artjoms Savčuks 12b.

10.oktobrī notika skolas latviešu valodas olimpiāde 7.-8. klasēm (mazākumtautību izgl. progr.), kurā piedalījās 6 skolēni. Rezultāti :  Marija Bebriša 7.b 1. vieta (sk.A. Vulāne), Zlata Gribuste 7.b klase ieguva 2. vietu (sk. A. Vulāne) un Aleksandrs Smirnovs 8.c klase ieduva 1. vietu (sk. S. Seržane). Darja Čistjakova 8.c 3. vieta (sk. S. Seržane), Liana Cvetkova 8.c 2. vieta (sk. S. Seržane), Jaroslavs Pļašečniks 7.b 3.vieta (sk. a. Vulāne).

11.oktobrī 5.a un 5.b klases skolēni kopā ar klases audzinātājām A. Vulāni un N. Kovaļkovu devās rudens ekskursijā uz Daugavpili. Skolēnu izklaides sākās ar Daugavpils Olimpiskā centra Ledus halles apmeklējumu. Slidošanai atvēlētā stunda aizritēja nemanot, un nu jau autobuss ekskursantus veda uz dzejnieka Raiņa skolu – Daugavpils 6. vidusskolu.

11.oktobrī Viļānu vidusskolā viesojās Dagdas novada skolu direktori, vietnieki un jomu koordinatori. Ciemiņus šajā pieredzes apmaiņas braucienā īpaši interesēja metodiskais darbs skolā un Viļānu vidusskolas pieredze projektā: "Kompetenču pieeja mācību saturā". Pieredzē dalījās; P. Tretjuks, N. Guda, I. Stepāne, J. Livmanis, L. Sermā, Z. Litvinova, Ļ, Špundzāne, A. Runča, M. Ladusāne, A. Grineviča, I. Stabulniece, A. Prauliņa.

Oktobrī sākumskolas klašu skolēni (1.a klase (audz. V.Zavjalova), 2.a klase (audz. I.Macāne), 3.a klase (audz. A.Medvecka) un 3.b (audz. S.Lāce)) apmeklēja radošo pētniecības centru "Dadzis" (vadītāja Irina Klimanova). Skolēni Irinas vadībā pētīja un meklēja katram kokam atbilstošās lapas un sēklas, pētīja mikroskopā egles čiekura sēklu, sīpola mizu un mušas kāju.

15.oktobrī Viļānu Novadpētniecības muzejā  notika tikšanās ar Kārļa Skalbes pasakas “Kaķīša dzirnavas” ilustratori Ievu Jurjāni. Pirmo klašu skolēni bija paņēmuši līdzi savas mīļmantiņas - kaķīšus. Māksliniece pastāstīja, kā tapa zīmējumi šai grāmatai.

16.oktobris. Sociālā un pilsoniskā joma (A.Mozule, Z.Litvinova piedalās kompetenču projekta seminārā Rīgā).

18.oktobris. Dabaszinātņu un matemātikas jomas (N.Guda, M.Ladusāne un J.Livmanis piedalās kompetenču projekta seminārā Rīgā).

18.oktobrī  Latvijas Universitātē notika dzejnieka E.Virzas 135.jubilejai veltīta starptautiska konference. Par savu veikumu - E.Virzas dzejoļa interpretāciju – mūsu skolas 12.a  klases skolniece Jeļizaveta Klimanova  ieguva 1. vietu. Sk. I. Kroiča.

18.oktobrī Dricānos Viļānu vidusskolas zēni 1999.-2002.dzimšanas gads, , izcīnīja 1.vietu florbolā Ŗēzeknes un Viļānu novadu skolu sacensībās. Komandā: Artjoms Savčuks 12.b, Artjoms Travkins 12.b,Vladlens Cvetkovs 11.b, Artjoms Gudeļs 10.b, Dmitrijs Bogdanovs 10.b, Artjoms Tarasovs 9.b, Žanis Strūbergs 12.a, Edvards Brencis 12.a, Dmitrijs Burovs 8.c klase.Labākais spēlētājs: Žanis Strūbergs 12.a klase.

19.oktobris. Rēzeknes un Viļānu novadu apvienotās olimpiādes latviešu valodā (mazākumtautību progr.) uzvarētājs 7.- 8.klašu grupā: Aleksandrs Smirnovs 7.c klase - 1.vieta (sk. S.Seržane), Marija Bebriša 7.b 3. vieta (sk. A.Vulāne).

19.oktobris. Dienu pirms rudens brīvlaika 9.a klases skolēni pavadīja mazliet neierastāk, jo mācību stundas notika dabas draugu centrā "Dadzis".  Ideja par mācību stundu norisi centrā radās vēl augustā, apmeklējot tur rīkotos pasākumus. Pateicoties direktora vietnieces N. Gudas,  latviešu valodas skolotājas A. Vulānes, sporta skolotājas I. Maltas un ģeorāfijas skolotājas I. Peckas atsaucībai, tika izveidots idejas realizācijas plāns, ko atbalstīja arī "Dadža" vadītāja un saimniece Irina Klimanova.

24.oktobris. Darbs metodiskajās komisijās. Iekšējo dokumentu pilnveide.

24.oktobris. Matemātikas skolotāju, kuri māca 1.-12. klasēs sanāksme un jaunā standarta aktualitāšu izvērtējums. Vada N. Guda.

25.oktobris. Sākumskolas joma (S. Lāce piedalās kompetenču projekta seminārā Rīgā).

26.oktobris. Mācību ekskursija uz Rīgu. Piedalās 40 skolēni no 10.-12. klasēm. Organizē un pavada skolēnus sk. Z. Litvinova, E. Birule un V. Beitāne. Tiek apmeklēta kosmosa istaba, svešzemju labirints, optiskās ilūzijas un hokeja spēle.

26.oktobris. notika 5.Latgales jauno šaha amatieru čempionāts Rēzeknē.
Jelizaveta Kuzņecova ieguva 1.vietu (4.c), Milena Samuilova ieguva 3.vietu ( 4.c)
Vjačeslavs Sondors ierindojas 3.vietā zēnu konkurencē. Sk. T. Samuilova.

27.oktobrī tika organizēts brauciens uz Daugavpils Universitāti, lai piedalītos Jauniešu interešu izglītības skolas “Humanitārā akadēmija jauniešiem” 9. sezonas pirmajā nodarbībā. Braucienā devās 10 Viļānu vidusskolas jaunieši, kuri vēlējās apmeklēt šīs lekcijas. Skolotāja I. Mežatuča noorganizēja skolēniem šo braucienu.

30.oktobris. Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības angļu val. olimpiādē 10.-12. kl.
Nikolajs Tauriņš ieguva atzinību (sk. A.Grineviča).

31.oktobris. Sākas skolas akreditācija.


NOVEMBRIS

1.novembris. Uzsākta akcija “Mana dāvana Valsts simtgadē” Noteiktas divas nominācijas. “Augstākais vidējais sekmju rādītājs “ un “Augstākais vidējais sekmju pieaugums”. Piedalās skolēni 4.-6. klašu, 7.-9. klašu un 10.-12. klašu grupās. Akcija noslēgsies 30. novembrī. Apbalvošana 5. decembrī.

2.novembris.  9.a un 10.b klašu teātra izrādes “Nepabeigtās kāzas” apmeklējums  Rēzeknē, Gorā. Audz. I. Stabulniece un I. Kroiča.

2. novembrī Dricānos notika Rēzeknes un Viļānu novadu skolu sacensības florbolā 2003.-2004.dzimušiem zēniem. Viļānu vidusskolas komanda izcīnīja 3.vietu.
Komanda: Artjoms Tarasovs 9.b, Ņikita Stankevičs 9.b, Vadims Cvetkovs 9.b, Elvis Zdanovskis 8.a, Aleksejs Fjodorovs 8.c, Raivis Ceiruls 8.a, Raitis Lācis 8.b, Edgars Strods 8.a, Vitālijs Kudļa 7.b, Aliks Bogdanovs 7.a, Artemijs Samulovs 8.c

2.novembris. Skolas akreditācijas ekspertu komisijas darba noslēguma diena.

8. novembris. Laura Svikša 8.a klase piedalās spēles “Gudrs, vēl gudrāks” ierakstā Latvijas TV1 studijā.

9. novembris. Viļānu vidusskolas skolēni brauca ekskursijā uz LĪVU AKVAPARKU un batutu parku JUMP SPACE. Ekskursiju organizēja I. Malta 6a. klases audzinātāja un I . Rubule 8b.klases audzinātāja, kopā ar skolēniem ekskursijā brauca Viļānu vidusskolas direktors Pēteris Tretjuks.

9.novembrī, 3.b klases skolēni (klases audzinātāja Sandra Lāce) atkal viesojās centrā “Dadzis”, kur centra vadītājas Irinas Klimanovas vadībā darināja Latvijas dzimšanas dienai veltītus tērpu svētku rotājumus. Meitenes pagatavoja piespraudes, zēni - tauriņus.

10.-11. novembris. Polockas basketbola federācija un sporta klubs “PRIDVENJE” rīkoja starptautisku basketbola turnīru sievietēm. Turnīrā piedalījās komandas no Polockas, Novopolockas, Vitebskas (Baltktievija) no Sanktpēterburgas (Krievija) un Rēzeknes novada. Rēzeknes novada komanda “MOSEŅAS” ieguva 3.vietu. Komandas “MOSEŅAS” sastāvā spēlēja Viļānu vidusskolas 11a.klases skolniece Alise Klinta Broka un sporta skolotāja Ingūna Rubule.

13. novembris. Skolas Latvijas vēstures olimpiāde 9.a klases skolēniem. Piedalās 10 skolēni. Neļa Kristīne Malahovska  1. vieta, Andrejs Korobcōnoks 2. vieta, Mairis Nadežnikovs 3. vieta. Skolēnus sagatavoja un olimpiādi organizēja sk. V. Beitāne.

13.novembris. Skolas bioloģijas olimpiāde, kurā piedalās 6 9. klašu skolēni, 6 10. klašu skolēni un 5 11. un 3 12. klašu skolēni. Rezultāti:  Neļa Kristīne Malahovska 9.a 1. vieta (sk. Ļ. Špundzāne), Simona Prikule 9.b 2. vieta (sk. Z. Litvinova),  Sofija Jegorova 3. vieta (sk. Z. Litvinova) ,Maksims Ribakovs 10.a klase 3.v. (sk. Z. Litvinova),  Anna Aksjonova 10.a 1. v. (sk. Z. Litvinova),  Baiba Stikute 2.v. (sk. Z. Litvinova), Viktorija Sidorova 11.b 1.v. (sk. Z. Litvinova), Paula Kalniņa 11.a 2.v. (sk. Z. Litvinova), Marta Puzāka 11.b 3.v. (sk. Z. Litvinova), Ineta Gritāne 12.b 1.v. (sk. Ļ. Špundzāne), Jekaterina Golovņova 12.a 2.v (sk. Ļ. Špundzāne), Katerina Volkova 12.a 3.v. (sk. Ļ. Špundzāne).

15.novembris. Maltā notika Rēzeknes un Viļānu novadu sporta spēles volejbolā.
Piedalījās Viļānu vidusskolas meiteņu un zēnu komandas. Meitenes : Nika Ribakova 9b., Simona Prikule 9b., Marita Vulāne 9a., Liāna Smirnova 5b., Viktorija Mosina 9b., Neļa Kristīne Malahovska 9a., Natalija Fjodorova 9b. Ieguva 2. vietu.

18.novembris. Skolotāja Maruta Ladusāne iegūst titulu “Labākais skolotājs 2018”, ko saņem svinīgā Viļānu novada pasākumā.

20.novembris. Iniciatīvas "Latvijas Skolas soma" ietvaros 3.a klases skolēni (kl.audz. A.Medvecka) un 3.b klases skolēni (kl.audz. S.Lāce) kopā ar pārējiem sākumskolas klašu kolektīviem apmeklēja Latvijas Leļļu teātra viesizrādi "Pēdu dzinējs Caps" Latgales vēstniecībā GORS. Daži no skolēniem pirmo reizi apmeklēja pasākumu GORĀ, kas pats par sevi jau viņiem bija liels piedzīvojums. 

21.novembrī notika vēsturiski ģeogrāfiskais konkurss “Mana Latvija 2018”, kurā piedalījās 5.b, 6.b,7.b, 8.c un 9.b klases. Konkursu organizēja un vadīja vēstures skolotāja Nataļja Jakušonoka un ģeogrāfijas skolotāja Marina Diča. Izstrādātie uzdevumi tika veltīti Latvijas simtgadei un Kultūras kanonam. Pēc iegūto punktu skaita I vieta ir 6.b klases komandai (K.Jakušonoka, N.Ribakovs, D.Černovs, A.Šabanova, J.Ļebedeva) un 8.c klases komandai (A.Samuilovs, A.Fjodorovs, A.Smirnovs, L.Cvetkova, D.Burovs). II vietu ieguva 5.b un 9.b. klase, savukārt III vieta ir 7.c klasei. Pateicamies visiem konkursa dalībniekiem, klases audzinātājiem, kā arī 10.a klases skolēnam M.Ribakovam par atbalstu konkursa organizēšanā. Pasākumu organizēja vēstures skolotāja N.Jakušonoka 

21.novembrī skolā viesojas kompetenču projekta koordinatore A.Bruņiniece. Atklātās stundas vada A.Runča, V.Kozule, Z.Litvinova. Par V.Kozules vadīto stundu tiek stāstīts arī starpnovadu seminārā Zilupē. Tikšanās ar skolas grupu vadītājiem N.Gudu, I.Stepāni, P.Tretjuku, un J.Livmani.

22.novembris. Baltic International Bank kopā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku rīkoja radošo darbu konkursu. Kopā konkursā piedalījās 31 viena skola. Tika iesūtīti 58 darbi, kurus bija radījuši kopā 66 skolēni. Konkursa noslēguma pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 22. novembrī piedalījās sešas skolas: Ērgļu vidusskola, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Cēsu Valsts ģimnāzija, Rūjienas vidusskola un Viļānu vidusskola. Konkursā no mūsu skolas piedalījās 3 skolnieces. 12.a klases skolniece Jeļizaveta Klimanova bija uzvarētāju skaitā. 

 

22.novembris. ZIEMEĻLATGALES STĀSTNIEKU KONKURSA PUSFINĀLS "TECI, TECI, VALODIŅA", kas notika Rēzeknē. Evelīna Matīsa 1.b 1.pakāpe, Annija Krūkle 1.pakāpe, abas meitenes gatavoja sk. I.Livmane, Melita Leina Runče 4.b ieguva 1.pakāpi (sk. A.Runče), bet Selīna Marija Astašova 1.b ieguva 2.pakāpi (sk. I.Livmane)

26.novembrī notika Rēzeknes un Viļānu novadu apvienotais ikgadējais konkurss pamatskolu komandām "Mana Latvija 2018.", kurā piedalās septīto- devīto klašu skolēni. Viļānu vidusskola konkursā startēja ar divām komandām. . Neļa kristīne Malahovska  9.a,Laura Svikša 8.a,  Seržane Kristiāna 8.a, Gunta Kroiča 7.a, Marita Vulāne 9.a izcīnīja 2.vietu. ( sk. V. Beitāne).

27. novembris.  MP sēde par mērķdotācijas ekonomijas sadales kritēriju izstrādi un apsriežanu MK un pedagogu kolektīvā.

29. novembris. Notika Rēzeknes un Viļānu novadu apvienotā bioloģijas olimpiāde 9.-12. klasēm, kurā Ineta Gritāne 12.b klase ieguva 1. vietu (sk. Ļ. Špundzāne). Anna Aksjonova 10.a klase, Sofija Jegorova 9.b un Viktorija Sidorova  11.b klase- atzinības (sk. Z. Litvinova), bet Neļa Kristīne Malahovska 9.a 3. vietu (sk. Ļ. Špundzāne).

30. novembrī  mūsu skolas 20 skolēni piedalījās Starptautiskajā BEST IN ENGLISH olimpiādē. No maksimālajiem 122 punktiem augstākais sasniegtais rezultāts Eiropā ir 116,5 p. Serbijā.
·                     Augstākie rezultāti mūsu skolā ir 98,5 p. Nikolajam Tauriņam, 11.b,
·                     93,5 p. Kristeram Cakulam 12.a,
·                     89 p. Aijai Babrei, 12.a

Īpaši sveicieni 7.a kl. skolniecei Guntai Kroičai – 78 p ( sk. A. Grineviča).

·                     Baltic International Bank kopā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku rīkoja radošo darbu konkursā no mūsu skolas piedalījās trīs skolnieces. 12.a klases skolniece Jeļizaveta Klimanova bija uzvarētāju skaitā.  Saņēma atzinību. (2018. gads novembris).
·                     Dagdas novada IKSN rīkotajā starpnovadu dzejoļu konkursā “Manai Latvijai -100” Gunta Kroiča 7.a ieguva 2. vietu (sk. I. Straujupe).


Decembris

01. 12.18. Ērgļos notika Ērgļu novada pašvaldības „Braku” muzeja organizētais R.Blaumaņa literārās prēmijas 14.konkursa noslēguma sarīkojums, uz kuru bija uzaicināti labākie domrakstu autori kopā ar skolotājiem un vecākiem. Viktorija Sidorova 11.b ieguva 3. vietu kā arī naudas balvu un Jeļizaveta  Klimanova12.a ieguva valsts konkursā pateicību (sk. I. Kroiča).

1.decembrī 9.b klases skolnieces Simona Prikule un Nika Ribakova viesojās pie ģenerālkonsula V.Kļimova Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulātā Daugavpilī, kur notika zinātniski pētniecisku darbu krājuma „Latvijas baltkrievi. Pagātne un tagadne” prezentācija. Skolnieces pastāstīja par savu darbu, kura tika veltīta Viļānu vidusskolas bijušai ķīmijas skolotājai Felicijai Leščinskai. Meiteņu darbs tika atzīmēts ar goda pateicībām un piemiņas dāvanām. Konkursu atbalsta Latvijas baltkrievu savienība, kuru pārstāv V.Piskunova un J.Lazareva. Pateicamies Felicijai Leščinskai par atsaucību, Viļānu vidusskolas absolventei I.Apeinānei par konsultāciju darba tapšanā. Skolnieces sagatavoja sk. N. Jakušonoka.

2. decembrī Mūsu skolas skolnieces gūst atzinīgus panākumus  valsts konkursā "Teci, teci valodiņa 2018", kas notika Rīgā. Rezultāti: Evelīna Matīsa 1.b 2. pakāpe, Annija Krūkle 2. pakāpe, abas meitenes gatavoja sk. I. Livmane, Melita Leina Runče 4.b ieguva 3. pakāpi (sk. A. Runče).

3. decembris. Skolas olimpiāde ekonomikā . piedalās divi skolēni. Andris Kukarels 11.a 1. vieta, Juris Žirnovs 11.b klase 2. vieta. Skolēnus sagatavoja sk. N. Kovaļkova.

 

5. decembris Akcijas "Mana dāvana Valsts simtgadei" noslēgums:

Rezultāti:  nominācijā “Augstākais vidējais sekmju rādītājs “ 4.a Čevere Amanda 9.33,
9.a Malahovska Neļa Kristīne 9.4 un  11.a Zeimule Amanda 9,27; Nominācijā  “Augstākais vidējais sekmju pieaugums”- 4. c Brencāns Vitālijs (+0,54), 8.a Ozoliņš Krists (+0,36), 10.a  Maksims Ribakovs (+0,45).

05.12.2018. notika skolas matemātikas olimpiāde 9.-12. klasēm, kurā piedalījās 20 skolēni. Rezultāti:  Viktorija Sidorova 11.b 1.v. (sk. J. Stauža).Nikolajs Tauriņš 11.b 3. v. (sk. J. Stauža), Alise Klinta Broka 11.a 2.v.  (sk.Ii. Mežatuča), Marta Puzāka 11.b atzinība (sk. J. Stauža) ,Ineta Gritāne 12.b 2.v. (sk. J. Stauža), Jeļizavetai Klimanovai  12.a 1. vieta (sk. I. Stepāne),  Anna Aksjonova 10.a 1. vieta (sk. N. Guda),  Evelīna Šarkovska 10.a atzinība (sk. N. Guda), Jeļizaveta Mikrjukova 10.b 2.v.(sk. J. Stauža), Aīda Patmalniece 10.b 3.v. (sk. J. Stauža), Neļa Kristīne Malahovska 9.a 1.vieta (sk. A. Aksjonova), Nika Ribakova 9.b 2. vieta (sk. V. Aksjonova), Santa Jūlija Malahovska 9.b 3. vieta (sk. V. Aksjonova).

6. decembris. Skolas fizikas olimpiāde. Ineta Gritāne 12.b 1. vieta, Buivids Vladislavs 12.b 2. vieta, Strode Guna 12.a 3. vieta, Kukarels Andris 11.a 1. vieta, Mikejukova Jelizaveta 10.b un Vinogradova kate 10.b dala 1.-2. vietu, Matīss Jāzeps  Ūsāns 10.a 3. vieta . Visus skolēnus sagatavoja sk. A. Stafeckis

10. decembris. MP  sēde par mērķdotācijas ekonomijas sadali.

12.decembris. Ekonomikas un Kultūras Augstskolas rīkotajā Angļu valodas tulkošanas olimpiādē ENGLISH GURU 2018 piedalījās un saņēma diplomus Baiba Stikute 10.a, Rihards Usāns 11.b, Nikolajs Tauriņš 11.b.

13. decembris. Viļānu pilsētas bibliotēkā notika skaļās lasīšanas konkurss 5.-6. klašu skolēniem. Otrajā kārtā Viļānu vidusskolu pārstāvēs 5.a klases skolnieces Aļesja Kovoļenko un Elizabete Brence.

14.decembris. Valsts R. Mūka  radošas literārās jaunrades konkursa noslēguma pasākums, ko organizē Galēnu muzejs. Rezultāti: Puzāka Marta11.b 2. vieta  (sk. I. Kroiča),  Megija Gunda Broka 10.b 3.v. (sk.I. Kroiča),  Samanta  Kupre  3.b atzinība (sk. S. Lāce),  Brence Engeliņa 3.b atzinība (sk. S. Lāce) Gunta Kroiča 7. a  atzinība(sk.. I. Straujupe), Vulāne Marita 9.a  atzinība un Rēzeknes TA atzinība ( sk. A. Vulāne), Marta Bruzgule 4.b 3.v.  Rēzeknes TA atzinība(sk. A. Runče), Buivide Tatjana  4.batzinība (sk. A. Runče).

14.decembris.   Viļānu vsk. skolēni apmeklē Multisensorās telpas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Skolēnus pavada T. Polakova.

19.12.2018. notika skolas latviešu valodas olimpiāde 8.-9. klašu skolēniem, kurā piedalījās 8 skolēni. Rezultāti:), Marita Vulāne 9.a 1.vieta (sk. A. Vulāne),  Neļa Kristīne Malahovska 9.a 2. vieta (sk. A. Vulāne), Santa Jūlija Malahovska 9. a 3. vieta (sk. A. Vulāne), Laura Svikša 8.a 1. vieta (sk. I. Straujupe), Kristiāna Seržane 8.a 2. vieta (sk. I. Straujupe), Meldra Macāne 8.a 3. vieta 9sk. I. Straujupe).


Viļānu vidusskolas dienas IP apgūst 462 skolēni. No tiem 1.semestri pabeidza –
ar vērtējumu “8- 10” balles 74 skolēni (16%);
ar vērtējumu “7- 10” balles 84 skolēni (18%);
ar kritiskiem vērtējumiem 36 skolēni ( 7%).

Sagatavoja: Viļānu vsk. direktora vietniece izglītības jomā N. GudaSkolēnu sarakstu, kam noslēdzot 1.semestri ir tikai teicamas sekmes skatiet šeit.
Skolēnu sarakstu, kam noslēdzot 1.semestri ir labas un teicamas sekmes skatiet šeit.