svētdiena, 2021. gada 30. maijs

2020./2021.m.g. mācību sasniegumi.

Noslēdzies 2020./2021.mācību gads.  

Mācību gads ir bijis sarežģīts un prasījis no visiem lielu darbu. Mācību gada lielāko daļu esam bijuši spiesti mācīties attālināti.

Taču neraugoties uz to mācības noritēja. Skolēni apguva mācību priekšmetu programmas, piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, veica diagnosticējošos darbus, kārtoja eksāmenus. Eksāmenu sesija vēl joprojām turpinās.

Neraugoties uz visām grūtībām mācību sasniegumi priecē. Aizvadītajā mācību gadā mūsu skola var lepoties ar 66 skolēniem, kuri uzrādīja labas un teicamas sekmes (7- 10 balles) un 95 skolēni ar teicamām sekmēm (8 - 10 balles). 

Jau daudzus gadus ir īpaša tradīcija sumināt skolēnus "Sudraba liecības" un "Zelta liecības" ieguvējus. Šogad gan parastās liecības, gan arī "Sudraba" un "Zelta" liecības ir virtuālas. 

Un tomēr. Mums ir 62 skolēni - "Sudraba liecības" nominanti, kuru liecībās esošo ballu vidējās vērtējums ir robežās no 8,5 - 9,19. 

"Zelta liecības" nominanti ir 27 skolēni. Viņu vidējais vērtējums ir 9,2 balles un augstāks. 

Šeit varat iepazīties ar Viļānu vidusskolas 2020./2021.m.g. mācību rezultātiem.

Šajā mācību gadā mūsu skolēni aktīvi piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos novadā, Latgales reģionā un Valstī.

Viļānu un Rēzeknes novadu apvienotajās mācību priekšmetu olimpiādēs mūsu skolēni ir ieguvuši 4 pirmās vietas, 4 otrās vietas, 6 trešās vietas un 12 atzinības.

Latgales reģionā Viļānu vidusskolas skolēni ir ieguvuši 3 pirmās vietas, 2 trešās vietas un 4 atzinības.

Valstī Viļānu vidusskolas skolēni ir izcīnījuši 3 pirmās vietas, 13 otrās vietas (no tām 4 VISC rīkotajās mācību priekšmetu olimpiādēs vai konkursos), 2 trešās vietas, ieguvuši 8 atzinības (no tām 2 VISC rīkotās mācību priekšmetu olimpiādēs). Šī statistika vēl nav noslēgta, jo par vairākiem konkursiem rezultāti tiks paziņoti jūnijā.

Šeit iespējams iepazīties ar mūsu skolēnu sasniegumiem olimpiādēs un konkursos (situācija uz 31.05.2021)

Liels paldies visiem skolēniem par pašaizliedzīgo darbu. Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu saviem bērniem. Paldies pedagogiem.Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru